Przedimki angielskie

Przedimki angielskie a, an i the — informacje ogólne W języku angielskim występują tzw. przedimki (articles), czyli określniki stosowane przed rzeczownikiem w funkcji klasyfikującej lub wskazującej. Wyróżnia się przedimki: nieokreślony (a/an) i określony (the) oraz dodatkowo tzw. przedimek zerowy, czyli po...

Czasowniki angielskie

Czasowniki angielskie — informacje ogólne Czasownik angielski ma z reguły pięć form: podstawową (także bezokolicznikową), trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (tzw. forma -s), przeszłą (tzw. druga forma czasownika), imiesłowu czasu teraźniejszego (-ing) oraz imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzecia forma czasownika)....

Future simple

Zasady tworzenia zdań w czasie future simple Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future simple. Zdania oznajmujące W czasie future simple zdania oznajmujące tworzymy podobnie jak w czasie present simple, tylko dodatkowo używamy czasownika posiłkowego shall/will....

Future Perfect Continuous

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect continuous. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie future perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia will/(shall) have been w połączeniu z...

Future perfect

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect. Zdania oznajmujące W czasie future perfect zdania twierdzące tworzymy przy użyciu wyrażenia shall/will have oraz imiesłowu przeszłego czasownika (tzw. trzeciej formy...

Future in the Past

Zasady tworzenia zdań w czasie future in the past Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future in the past. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu czasownika would/should w połączeniu z bezokolicznikową formą czasownika. Czasownik should...

Future continuous

Tworzenie zdań w czasie future continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future continuous. Zdania oznajmujące W czasie future continuous zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu wyrażeń shall be/will be (forma z shall jest rzadko używana) i...

Present Simple

Zasady tworzenia zdań w czasie present simple Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat czasu present simple. W dalszej części opisane są szczegóły dotyczące jego używania. Zdania oznajmujące W czasie present simple czasownik ma formę podstawową (bezokolicznikową) we wszystkich osobach z...

Present continuous

Zasady tworzenia zdań w czasie present continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present continuous. Zdania oznajmujące W czasie present continuous zdania oznajmujące tworzymy łącząc odpowiednią formę czasownika to be z czasownikiem głównym z końcówką -ing...