Future perfect continuous in the past

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect continuous in the past

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect continuous in the past.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie future perfect continuous in the past tworzymy poprzez zestawienie wyrażenia would/should have been z imiesłowem czasu teraźniejszego (czasownikiem z końcówką -ing).

Struktura zdań: podmiot + would/should have been + imiesłów czasu teraźniejszego

Zdania oznajmujące
Iwould/should have beenworking
Youwould/should have beenworking
He/She/Itwould/should have beenworking
Wewould/should have beenworking
Youwould/should have beenworking
Theywould/should have beenworking

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future perfect continuous in the past tworzymy poprzez zamianę miejscami operatora would/should i podmiotu w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: would/should + podmiot + have been + imiesłów czasu teraźniejszego

Zdania pytające
Would/ShouldIhave beenworking
Would/Shouldyouhave beenworking
Would/Shouldhe/she/ithave beenworking
Would/Shouldwehave beenworking
Would/Shouldyouhave beenworking
Would/Shouldtheyhave beenworking

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie future perfect continuous in the past tworzymy poprzez dodanie słowa not za operatorem would/should w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: podmiot + would/should + not + have been + imiesłów czasu teraźniejszego

Zdania oznajmujące
Iwould/should nothave beenworking
Youwould/should nothave beenworking
He/She/Itwould/should nothave beenworking
Wewould/should nothave beenworking
Youwould/should nothave beenworking
Theywould/should nothave beenworking

Zasady użycia czasu future perfect continuous in the past

Okres warunkowy III typu

Czas future perfect continuous in the past może występować w okresach warunkowych trzeciego typu w zdaniach nadrzędnych.

PrzykładyIf she had told me that you weren’t coming, I wouldn’t have been preparing all day so much food.