Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy (third conditional) — informacje ogólne

W trzecim trybie warunkowym (trzeci okres warunkowy — ang. third conditional) zdanie nadrzędne wyrażone jest w czasie Future Perfect in the Past (would/should have + trzecia forma czasownika), a zdanie podrzędne (po if) w czasie Past Perfect.

Zdania nadrzędne i podrzędne, podobnie jak w pierwszym i drugim mogą być w różnej kolejności.

Trzeci okres warunkowy — przykładyIf I had known you were coming over, I would have left the house lub

I would have left the house if I had known you were coming over.Struktura: if + Past Perfect + Future Perfect in the Past albo Future Perfect Continuous in the Past

Trzeci okres warunkowy — nierealne przeszłe sytuacje

Trybu warunkowego III typu używa się do mówienia o zdarzeniach z przeszłości, które mogły się wydarzyć, ale się nie wydarzyły, ponieważ nie został spełniony określony warunek. Zdania tego typu odnoszą się do zakończonej przeszłości, która nie ma już związku z teraźniejszością, opisywane w nich zdarzenia definitywnie już się zakończyły.

PrzykładyIf I had known they were going to do this, I would have become a shoemaker (Gdybym wiedział, że to zrobią, zostałbym szewcem — ale nie wiedziałem i nie zostałem szewcem).

If I had known that loves hurts, I woudn’t have let it increase inside my heart (Gdybym wiedziała, że miłość jest taka bolesna, nie pielęgnowałabym jej w swoim sercu — ale nie wiedziałam i pielęgnowałam).

trzeci okres warunkowy - third conditional- ilustracja - płacząca dziewczynka

Trzeci okres warunkowy — szczegółowe informacje

Użycie could po if

W zdaniu podrzędnym może wystąpić też czasownik modalny could w połączeniu z czasem Perfect.

PrzykładyIf I could have just gotten 35% of the minority vote, I would have won the election.

If we could have just screwed another head on his shoulders, he would have been the greatest golfer who ever lived. (Ben Hogan)

Użycie innych czasowników modalnych zamiast would

Zamiast czasownika would w zdaniu nadrzędnym można użyć też innego czasownika modalnego, np. could lub might.

PrzykładySo if they had not taken him into surgery… they might have had to amputate his legs. (CNN)

If pressure from hydrocephalus was intolerable, they might have had to operate to relieve this pressure and prevent the continued expansion of the cranial pressure. (Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia, David C. Thomasma,Thomasine Kimbrough Kushner)

Formy ciągłe w drugim trybie warunkowym

W trzecim trybie warunkowym można także używać czasów ciągłych (Continuous).

PrzykładyPeople would have been marching down to the stadium, they would have walked and they would have been doing calculus on the way down.

Styl literacki

W stylu literackim można opuścić spójnik if i zastosować szyk przestawny.