Okresy warunkowe mieszane

Okresy warunkowe mieszane

Okresy warunkowe mieszane — informacje ogólne

W okresach warunkowych I, II i III typu obowiązują ścisłe zasady dotyczące zastosowania czasów i struktur gramatycznych w zdaniach składowych.

Jednak w przypadku okresów nierealnych (II i III) można spotkać zdania, które nie pasują do tych typowych wzorów. Są to tzw. okresy lub tryby warunkowe mieszane (mixed conditionals). W trybach tych zdanie podrzędne nie zgadza się ze zdaniem nadrzędnym pod względem czasu.

Poniżej znajduje się wyszczególnienie różnych często spotykanych struktur tego rodzaju.

Przeszłość + teraźniejszość (past + present)

PrzykładyIf I had married with her, I would be happy now (Gdybym się z nią kiedyś ożenił [ale tego nie zrobiłem], to byłbym dzisiaj szczęśliwy)

I you hadn’t stopped him, he wouldn’t be with us now (Gdybyś go nie zatrzymał [ale go zatrzymałeś], to by go z nami nteraz nie było [ale jest])

If I hadn’t got that job in the hardware shop, I’d be in a loony bin by now (Gdybym wtedy nie dostał tej pracy w sklepie z narzędziami [ale dostałem], to dziś byłbym już wariatem [ale nie jestem])

Przeszłość + przyszłość (past + future)

PrzykładyIf I had received your letter one day earlier, I would be with you tomorrow (Gdybym dostał twój list o jeden dzień wcześniej [ale nie dostałem], to jutro byłbym z tobą)

If she hadn’t broken her leg, she would be here tomorrow (Gdyby nie złamała nogi [ale złamała], to by tu była jutro)

Teraźniejszość + przeszłość (present + past)

PrzykładyIf he wasn’t such a chatterbox, he wouldn’t have fallen into trouble (Gdyby nie był takim gadułą, to nie popadłby w tarapaty [ale jest gadułą i popadł w tarapaty]).

If she wasn’t afraid of flying she wouldn’t have travelled by boat (Gdyby nie bała się latać, to nie płynęła statkiem [ale boi się latać i popłynęła statkiem])

Okresy warunkowe mieszane (mixed conditionals) ilustracja - kobieta na łodzi

Teraźniejszość + przyszłość (present + future)

PrzykładyIf you were more accurate, you wouldn’t have to come to work on Sunday to correct your mistakes (Gdybyś był bardziej uważny, nie musiałbyś przychodzić w [najbliższą] niedzielę, aby poprawić swoje błędy)

If I learnt more, I would be taking part in biology contest tomorrow.

Przyszłość + przeszłość (future + past)

PrzykładyIf I didn’t already have plans for the evening, I would have agreed to go with her to the cinema (Gdybym nie miał już planów na wieczór, zgodziłbym się pójść z nią do kina).

If she wasn’t going to visit her brother in hospital, she would have be able to help you with maths (Gdyby niemiała w planach wizyty u brata w szpitalu, to mogłaby ci pomóc z matematyką)

Przyszłość + teraźniejszość

PrzykładyIf I could go on that trip tomorrow with you, I’d be very happy (Gdybym mógł jechać jutro z tobą na tę wycieczkę, byłbym bardzo szczęśliwy)

If they didn’t plan to stay with us for a month, we would be very disappointed (Gdyby nie planowali zostać u nas cały miesiąc [ale planują], to bylibyśmy bardzo zawiedzeni)