Czasowniki angielskie

Czasowniki angielskie — informacje ogólne Czasownik angielski ma z reguły pięć form: podstawową (także bezokolicznikową), trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (tzw. forma -s), przeszłą (tzw. druga forma czasownika), imiesłowu czasu teraźniejszego (-ing) oraz imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzecia forma czasownika). Forma podstawowa czasownika Forma podstawowa (czasami równoważna bezokolicznikowi bez to) jest używana w czasie...

Czasy angielskie

Czasy angielskie — czas gramatyczny Czasy angielskie a dokładniej pojęcie czasu w języku angielskim jest złożone. W sensie ogólnym w jezyku angielskim wyróżniamy następujące czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Natomiast w sensie ściśle gramatycznym w języku angielskim wyróżnia się tylko dwa czasy (tenses): przeszły i teraźniejszy....