Przedimek zerowy

Przedimek zerowy to określenie oznaczające brak przedimka. Oprócz ogólnych zasad jego stosowania opisanych w artykule Przedimki istnieje wiele konkretnych reguł, które są opisane w tym artykule.

Nazwy kontynentów

Przedimek zerowy występuje przed nazwami kontynentów.

PrzykładyI live in Europe.

RSA is a country in Africa.

Nazwy krajów

Przed nazwami krajów nie używamy przedimka, chyba że nazwa zawiera rzeczownik pospolity, w którym to przypadku stosujemy przedimek określony the.

Przykłady

Rysunek globusa

the United Kingdom

the Republic of Poland

the United States

the USSR

the People’s Republic of China

the Democratic Republic of Congo

the Chech Republic

the Dominican Republic.Uwaga

Są także nieliczne wyjątki państw, których nazwy nie zawierają rzeczownika pospolitego, a i tak są poprzedzane przedimkiem określonym (należą do nich także nazwy państw występujące w liczbie mnogiej), np.: the Netherlands, the Philippines, the Vatican.Istnieje również grupa nazw krajów, które mogą być poprzedzone przedimkiem określonym the, ale nie muszą: Sudan lub the Sudan, Cameroun lub the Cameroons, Yemen lub the Yemen, Ukraine lub the Ukraine.

Regiony polityczne i administracyjne, województwa, stany, departamenty

Nazwy obszarów politycznych i administracyjnych, województw, stanów i departamentów nie są poprzedzane żadnym przedimkiem, np. California, Oxfordshire, Ohio, Thuringia.

Jeziora

Przedimka nie używa się przed nazwami jezior, np.: Lake Michigan, Loch Ness, Salt Lake.

Pojedyncze góry i wulkany

Przed nazwami wulkanów nie stosuje się przedimków, natomiast w nazwach pojedynczych gór zdarzają się wyjątki. Dotyczą one nazw gór, które zostały przetłumaczone z nazw europejskich, np.: The Meije, The Matterhorn.

Nazwy miast, miejscowości, wsi, dzielnic

Rysunek mostu w mieście

Przed nazwami miejscowości nie używa się przedimków, np. New York, chociaż są wyjątki, np. the Hague, the Bronx.

Mosty

Przed nazwami mostów z reguły nie używa się przedimków, np.: Westminster Bridge, London Bridge. Chociaż są także wyjątki, np. the Golden Gate Bridge.

Ulice i place

Zasadniczo przed nazwami ulic i placów nie używamy przedimków, ale jest dużo wyjątków, w szczególności jeśli chodzi o ulice, np.: Oxford Street, Park Avenue, Trafalgar Square, (the) High Street.

Stacje i lotniska

Przed nazwami stacji i lotnisk nie stosuje się przedimków, np. Victoria Station, Waterloo Station, Euston Station, Heathrow Airport.

Nazwy kościołów

Rysunek katedry

Nazw kościołów nie poprzedza się przedimkami, np.: St. John’s Church, St. Paul’s Cathedral.

Sklepy

Większość nazw sklepów występuje bez przedimków, np.: Harrod’s. Wyjątkiem są te sklepy, w których nazwie nie występuje imię lub nazwisko.

Nazwy parków

Nazw parków nie poprzedza się żadnym przedimkiem, np.: Hyde Park, Central Park.

Linie lotnicze

Nazw linii lotniczych nie poprzedza się żadnym przedimkiem, np.: British Airways.

Banki

Normalnie przed nazwami banków nie używa się przedimków, np.: Lloyds Bank. Wyjątkiem są nazwy tworzone wg wzoru: The… of…, np.: the Bank of England.

Choroby

Większość chorób to rzeczowniki niepoliczalne i normalnie nie występują z przedimkiem, chociaż niektóre mogą — ale nie muszą — mieć przedimek w języku nieformalnym, np.: the measles, the flu, the chickenpox, the mumps.

W niektórych przypadkach występują pewne różnice pomiędzy brytyjską i amerykańską odmianą angielskiego.

Kiedy rzeczownik modyfikuje inny rzeczownik

Przedimek zerowy stosujemy w zdaniach, w których jeden rzeczownik modyfikuje inny rzeczownik.

PrzykładTomorrow I’m having guitar lesson.

W tym zdaniu rzeczownik guitar modyfikuje rzeczownik lesson, który już nie oznacza jakiejkolwiek lekcji, tylko lekcję gry na gitarze (został zmodyfikowany).

Wyrażenia podwójne

W wyrażeniach typu with sword and fire lub arm in arm zazwyczaj stosuje się przedimek zerowy. Dotyczy to w szczególności wyrażeń z użyciem przyimków (and, to, from itd.).

Amerykański a brytyjski angielski

Rzeczowniki kończące się na -ache w brytyjskim angielskim mogą mieć przedimek nieokreślony a/an lub przedimek zerowy, natomiast w amerykańskim angielskim są one zawsze poprzedzone przedimkiem a/an, np. I have a headache.