Pytania w mowie zależnej

Zasady tworzenia pytań zależnych w języku angielskim są nieskomplikowane. Można zaryzykować stwierdzenie, że tworzenie pytań zależnych jest łatwiejsze od tworzenia zwykłych pytań, bo w większości przypadków nie trzeba zmieniać szyku wyrazów. W tej części znajduje się objaśnienie zasad tworzenia pytań w...

Okoliczniki czasu w mowie zależnej

W mowie zależnej oprócz czasów gramatycznych, zaimków osobowych i okoliczników miejsca zmianie ulegają także okoliczniki czasu. Na tej stronie znajduje się lista najczęściej używanych okoliczników i wykaz ich możliwych zmian w mowie zależnej. Należy podkreślić, że zmiany te są zależne od...

Mowa zależna

Mowa zależna (reported speech, indirect speech) to przytoczenie cudzej wypowiedzi sformułowanej nie dosłownie, a przy użyciu struktur typu „On powiedział, że”, „Rysiek spytał czy”, „Iwona oświadczyła, że” itd. W mowie zależnej używa się specjalnych form gramatycznych. Dla porównania, mowa wprost polega...

Przedimek zerowy

Przedimek zerowy to określenie oznaczające brak przedimka. Oprócz ogólnych zasad jego stosowania opisanych w artykule Przedimki istnieje wiele konkretnych reguł, które są opisane w tym artykule. Nazwy kontynentów Przedimek zerowy występuje przed nazwami kontynentów. PrzykładyI live in Europe. RSA is a...

Przedimek określony the

Przedimka określonego the używa się wtedy, gdy ma się na myśli konkretny lub w jakiś sposób zidentyfikowany obiekt oraz zarówno mówiący jak i jego rozmówca wiedzą (lub mogą się domyślić), o który dokładnie obiekt chodzi. Wiedza o omawianym obiekcie może pochodzić...

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony — informacje ogólne Przedimek angielski a/an zasadniczo stosuje się przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Ogólne zasady zastosowania tego przedimka znajdują się na stronie Przedimki. Poniżej natomiast znajduje się szczegółowy opis jego różnych przypadków użycia. Przedimek a/an z rzeczownikami...