Okoliczniki czasu w mowie zależnej

W mowie zależnej oprócz czasów gramatycznych, zaimków osobowych i okoliczników miejsca zmianie ulegają także okoliczniki czasu. Na tej stronie znajduje się lista najczęściej używanych okoliczników i wykaz ich możliwych zmian w mowie zależnej.

Należy podkreślić, że zmiany te są zależne od kontekstu zdania i intencji mówiącego, a nie od samych reguł gramatycznych.

Mowa wprostMowa zależna
an hour agoan hour before, an hour earlier, at X o’clock itd.
last monththe month before, the previous month, in May itd.
last weekthe week before, the previous week
last yearthe year before, the previous year, in 1982 itd.
next monththe following month, the month after, in May itd.
next weekthe following week, the week after itd.
next yearthe following year, the year after, in 1982 itd.
nowthen, immediately, at that time
this weeklast week, that week,
todaythat day, yesterday, on Monday itd.
tomorrowthe next day, the following day, on Monday itd.
tonightthat night
yesterdaythe day before, the previous day, on Monday itd.
Anioł przy zegarze