Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony — informacje ogólne

Przedimek angielski a/an zasadniczo stosuje się przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Ogólne zasady zastosowania tego przedimka znajdują się na stronie Przedimki. Poniżej natomiast znajduje się szczegółowy opis jego różnych przypadków użycia.

Przedimek a/an z rzeczownikami niepoliczalnymi

Czasami przedimka a/an można użyć przed rzeczownikiem niepoliczalnym. Dotyczy to niektórych rzeczowników wyrażających ludzkie emocje lub sytuacji, w których osoba mówiąca odnosi się do ludzkich zdolności intelektualnych, ograniczając w jakiś sposób ich znaczenie. Do kategorii tej zaliczają się m.in. rzeczowniki: distrust, education, understanding, knowledge.

Przykłady You have a very little knowledge on this subject.

I have a very little understanding of the method…

A very little education can save a life…

Przedimek a/an z przymiotnikami

Jeśli przed przedimkiem w zdaniu występuje przymiotnik, to możliwe jest użycie przedimka nieokreślonego w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej.

Przykłady

Krab

I ordered an extra three bottles of whiskey.

And I ordered an extra two jumbo prawns which were the most expensive menu items along with the crab.

We bought an additional three hectares of land.

Wykrzyknienia

Przedimek nieokreślony a/an występuje także w wykrzyknieniach, po słowie what, przed rzeczownikami policzalnymi.

Przykłady What a surprise!

What a beautiful baby!

What a wonderful world!

Liczebniki typu hundred, thousand itp.

Mężczyzna z workiem dolarów


Z liczebnikami oznaczającymi setki, tysiące itd. używa się zarówno przedimka nieokreślonego a/an, jak i liczebnika one w tym samym znaczeniu.

Przykłady I need a/one hundred dollars.

She earned a/one thousand dollars.

He has got a/one million dollars.

Słowo one jest częściej używane w języku formalnym. Ponadto należy pamiętać, że przedimek a/an może wystąpić tylko na początku liczebnika, tzn. mówimy a hundred ale two million one thousand, nie two million a thousand.

Jednostki miary

Przedimek nieokreślony a/an stosuje się również w zdaniach wyrażających zależność jednej jednostki miary względem drugiej.

Przykłady How much are apples? One dollar a kilo.

How many operations does this CPU perform per second? One million a second.

Imiona i nazwiska

Przedimek nieokreślony a/an jest używany, gdy mówi się o bliżej nieznanej osobie o określonym nazwisku. Zasada ta dotyczy również imion, np.: A John Smith was looking for you yesterday (Szukał Cię wczoraj jakiś John Smith).

A few, a little

Obrazek przedstawiający kwiaty


Wyrażenia a few i a little różnią się znaczeniowo od słów few i little.

Jeżeli zastosujemy przedimek nieokreślony, to znaczy że mamy na myśli trochę czegoś (a little — dla rzeczowników niepoliczalnych) lub kilka jednostek czegoś (a few — dla rzeczowników policzalnych). Wyrażenia te mają pozytywny odcień znaczeniowy.

Gdy natomiast nie użyjemy przedimka nieokreślonego, few i little będą miały negatywny odcień znaczeniowy — mało.

Przykłady These flowers need a little water. (Te kwiaty potrzebują trochę wody)

These flowers need little water. (Te kwiaty potrzebują mało wody)

Wyrażenia sort of, type of oraz kind of

Z reguły opuszcza się przedimek nieokreślony po tego typu wyrażeniach, chociaż jego użycie jest także poprawne.