Future simple

Zasady tworzenia zdań w czasie future simple

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future simple.

Zdania oznajmujące

W czasie future simple zdania oznajmujące tworzymy podobnie jak w czasie present simple, tylko dodatkowo używamy czasownika posiłkowego shall/will.

Struktura zdań: podmiot + shall/will + bezokolicznik

Zdania oznajmujące
Iwill/shallgoto the cinema.
Youwill/shallgoto the cinema.
He/She/Itwill/shallgoto the cinema.
Wewill/shallgoto the cinema.
Youwill/shallgoto the cinema.
Theywill/shallgoto the cinema.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future simple tworzymy stawiając czasownik posiłkowy shall/will przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: shall/will + podmiot + bezokolicznik

Zdania pytające
Will/ShallIgoto the cinema.
Will/Shallyougoto the cinema.
Will/Shallhe/she/itgoto the cinema.
Will/Shallwegoto the cinema.
Will/Shallyougoto the cinema.
Will/Shalltheygoto the cinema.

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym shall/will w zdaniu twierdzącym.

Struktura zdań: podmiot + shall/will + not + bezokolicznik

Zdania przeczące
Iwill/shall notgoto the cinema.
Youwill/shall notgoto the cinema.
He/She/Itwill/shall notgoto the cinema.
Wewill/shall notgoto the cinema.
Youwill/shall notgoto the cinema.
Theywill/shall notgoto the cinema.

Uwaga

Formy shall not i will not w mowie są zazwyczaj skracane do postaci shan’t i won’t.

Różnica między shall i will

Słowo shall w czasie future simple jest używane tylko w brytyjskiej angielszczyźnie w takim samym znaczeniu, jak will, chociaż używa się go coraz rzadziej.

Zasady użycia czasu future simple

Przewidywanie i przepowiadanie przyszłości

Czas future simple jest używany do wyrażania spekulacji i przewidywań na temat przyszłości, jak coś będzie wyglądało, czy coś będzie możliwe itp. oraz do przepowiadania przyszłości.

PrzykładyIn the future people will travel to Mars.

You will be happy.

They will not pass the exams.

Prognozowanie pogody

Czas future simple służy również do mówienia o przewidywanej pogodzie.

Przykłady

futurew simple - ilustracja - deszczowa chmura

It will rain tomorrow.

It will be sunny tomorrow.

Tomorrow will be a beautiful, sunny day.

Informowanie o przyszłości

Czasu future simple używa się do informowania i pytania o przyszłe zdarzenia w przypadkach, gdy nie ma powodu do użycia czasu present continuous ani wyrażenia be going to.

PrzykładyI’ll need your help.

He will try again.

Will it be possible in the future?

Spontaniczne decyzje

Czasu future simple używamy również, gdy podejmujemy szybkie spontaniczne decyzje, działając pod wpływem chwili. Może to być sytuacja w sklepie, podczas rozmowy telefonicznej itp.

PrzykładyWhich dress do you like most? I think I’ll take the black one.

I’ll take it for you.

I’ll collect the children from school today.