Autor: zeszyt

Plafon i kinkiet Nowodvorski

Lampy doskonałe do każdego pomieszczenia. Dobrze dobrana lampa to absolutnie podstawowy element każdego pomieszczenia. Ma ona wpływ także na nasz komfort na co dzień, jak i styl, jakim odznaczać się będzie wybrane wnętrze. Powinniśmy zapewnić sobie łatwy dostęp do światła, zarówno...

Strona bierna

Strona bierna w języku angielskim — informacje ogólne W języku polskim wypowiedzi można podzielić na zdania w stronie czynnej, biernej i zwrotnej. Strona zwrotna to formy typu myć się, ubierać się itd. Strona czynna to zdania w rodzaju Pomalowałem dom na...

Okresy warunkowe mieszane

Okresy warunkowe mieszane Okresy warunkowe mieszane — informacje ogólne W okresach warunkowych I, II i III typu obowiązują ścisłe zasady dotyczące zastosowania czasów i struktur gramatycznych w zdaniach składowych. Jednak w przypadku okresów nierealnych (II i III) można spotkać zdania, które...

Trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy (third conditional) — informacje ogólne W trzecim trybie warunkowym (trzeci okres warunkowy — ang. third conditional) zdanie nadrzędne wyrażone jest w czasie Future Perfect in the Past (would/should have + trzecia forma czasownika), a zdanie podrzędne (po if) w...

Pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy — informacje ogólne W języku angielskim pierwszy okres warunkowy (pierwszy tryb warunkowy — first conditional) czasami dzieli się na dwa typy: okres zerowy i okres pierwszy (niektórzy mówią, że oba te przypadki są po prostu pierwszym okresem warunkowym)....

Pytania w mowie zależnej

Zasady tworzenia pytań zależnych w języku angielskim są nieskomplikowane. Można zaryzykować stwierdzenie, że tworzenie pytań zależnych jest łatwiejsze od tworzenia zwykłych pytań, bo w większości przypadków nie trzeba zmieniać szyku wyrazów. W tej części znajduje się objaśnienie zasad tworzenia pytań w...

Okoliczniki czasu w mowie zależnej

W mowie zależnej oprócz czasów gramatycznych, zaimków osobowych i okoliczników miejsca zmianie ulegają także okoliczniki czasu. Na tej stronie znajduje się lista najczęściej używanych okoliczników i wykaz ich możliwych zmian w mowie zależnej. Należy podkreślić, że zmiany te są zależne od...