Autor: zeszyt

Przedimki angielskie

Przedimki angielskie a, an i the — informacje ogólne W języku angielskim występują tzw. przedimki (articles), czyli określniki stosowane przed rzeczownikiem w funkcji klasyfikującej lub wskazującej. Wyróżnia się przedimki: nieokreślony (a/an) i określony (the) oraz dodatkowo tzw. przedimek zerowy, czyli po prostu brak przedimka....

Czasowniki angielskie

Czasowniki angielskie — informacje ogólne Czasownik angielski ma z reguły pięć form: podstawową (także bezokolicznikową), trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (tzw. forma -s), przeszłą (tzw. druga forma czasownika), imiesłowu czasu teraźniejszego (-ing) oraz imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzecia forma czasownika). Forma podstawowa czasownika Forma podstawowa (czasami równoważna bezokolicznikowi bez to) jest używana w czasie...

Czasy angielskie

Czasy angielskie — czas gramatyczny Czasy angielskie a dokładniej pojęcie czasu w języku angielskim jest złożone. W sensie ogólnym w jezyku angielskim wyróżniamy następujące czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Natomiast w sensie ściśle gramatycznym w języku angielskim wyróżnia się tylko dwa czasy (tenses): przeszły i teraźniejszy....