Autor: zeszyt

Future Perfect Continuous

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect continuous. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie future perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia will/(shall) have been w połączeniu z...

Future perfect

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect. Zdania oznajmujące W czasie future perfect zdania twierdzące tworzymy przy użyciu wyrażenia shall/will have oraz imiesłowu przeszłego czasownika (tzw. trzeciej formy...

Future in the Past

Zasady tworzenia zdań w czasie future in the past Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future in the past. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu czasownika would/should w połączeniu z bezokolicznikową formą czasownika. Czasownik should...

Future continuous

Tworzenie zdań w czasie future continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future continuous. Zdania oznajmujące W czasie future continuous zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu wyrażeń shall be/will be (forma z shall jest rzadko używana) i...

Present Simple

Zasady tworzenia zdań w czasie present simple Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat czasu present simple. W dalszej części opisane są szczegóły dotyczące jego używania. Zdania oznajmujące W czasie present simple czasownik ma formę podstawową (bezokolicznikową) we wszystkich osobach z...

Present continuous

Zasady tworzenia zdań w czasie present continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present continuous. Zdania oznajmujące W czasie present continuous zdania oznajmujące tworzymy łącząc odpowiednią formę czasownika to be z czasownikiem głównym z końcówką -ing...

Present perfect continuous

Tworzenie zdań w czasie present perfect continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present perfect continuous. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie present perfect continuous tworzymy łącząc wyrażenie have been lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej...

Present Perfect

Tworzenie zdań w czasie present perfect Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present perfect. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie present perfect tworzymy dodając do podmiotu zdania operator have lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej has...

Past simple

Zasady tworzenia zdań w czasie past simple Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat angielskiego czasu past simple. Zdania oznajmujące W czasie past simple zdania oznajmujące tworzy się przy użyciu czasownika w specjalnej dla tego czasu formie, którą w większości przypadków...

Past perfect continuous

Past perfect continuous Zasady tworzenia zdań w czasie past perfect continuous Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie past perfect continuous. Zdania oznajmujące Zdania oznajmujące w czasie past perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia had been i...