Okresy warunkowe

Angielskie okresy warunkowe (tryby warunkowe)

Centralnym elementem trybów warunkowych (okresy warunkowe) w języku angielskim jest spójnik if (chociaż używa się też innych spójników), który łączy zdanie nadrzędne z podrzędnym warunkowym.

Okresy warunkowe — przykłady

If the weather is sunny, I’ll go to the beach.

We will have supper if you bring something to eat.

okresy warunkowe angielski - ilustracja - wycieczka na plażę

Zdania realne i nierealne

Okresy warunkowe mogą opisywać zdarzenia o różnym stopniu prawdopodobieństwa, od całkiem możliwych po kompletnie nierealne. Okresy pierwszego typu nazywa się otwartymi (open conditionals), a drugiego typu — nierealnymi (unreal conditionals).

Przykłady

If Edek is at home, I’ll go and visit him. (Jeśli jest w domu [co jest całkiem możliwe], to odwiedzę go)

If I hadn’t met the Tom, I wouldn’t have known the meeting was cancelled. (Gdybym nie spotkał Toma, to nie wiedziałbym, że spotkanie zostało odwołane)

W zdaniach realnych (otwartych) spełnienie warunku jest możliwe. Jak w powyższym przykładzie, jest całkiem możliwe, że Edek jest w domu.

Natomiast w zdaniach nierealnych spełnienie warunku jest niemożliwe. Chodzi w nich tylko o wyrażenie zdania na temat „co by się wydarzyło, gdyby…”. W przykładowym zdaniu oznajmiamy, że już spotkaliśmy Toma, i nie ma możliwości cofnięcia sie w czasie, aby uniknąć tego spotkania.

Okresy warunkowe — spójniki stosowane w okresach warunkowych

Oprócz spójnika if w okresach warunkowych używa się także innych spójników, np.: as long asunlessin caseas soon as itp.

Przykłady

I’ll return you the money as soon as I get the salary.

Not much to see unless you take the tour.

Kolejność zdań w okresach warunkowych

Zdania w okresach warunkowych są zdaniami złożonymi ze zdania nadrzędnego (bez if) i podrzędnego (zawiera if lub inny, zastępujący go spójnik).

Kolejność zdań nadrzędnego i podrzędnego może być różna i zazwyczaj nie zmienia w istotny sposób znaczenia.

Przykłady

If it’s hot, we will go to the beach. albo We will go to the beach if it’s hot.

If I were you, I wouldn’t do that. albo I wouldn’t do that if I were you.

Uwaga

Kolejność członów zdania warunkowego wpływa na obecność przecinka. Jeśli zdanie zaczyna się od if, to zdanie podrzędne jest oddzielone od nadrzędnego przecinkiem. W przeciwnym przypadku przecinka się nie stosuje.

Typy okresów warunkowych

Wyróżnia się trzy główne typy okresów warunkowych: pierwszy, drugi i trzeci. Można jednak spotkać wypowiedzi nie dające się zaklasyfikować do żadnej z tych kategorii i wówczas są to tzw. okresy warunkowe mieszane.

Okresy warunkowe — przeczytaj również

  1. Pierwszy okres warunkowy
  2. Drugi okres warunkowy
  3. Trzeci okres warunkowy
  4. Okresy warunkowe mieszane

Dodatkowo wyróżnia się jeszcze zerowy okres warunkowy. Niektórzy wliczają go do pierwszego trybu warunkowego, a inni traktują jako osobny tryb warunkowy.