Archiwum tagu: stative verbs

Czasowniki typu non-progressive

Jednym z możliwych sposobów klasyfikacji czasowników angielskich jest ich podział na czasowniki statyczne (state verbs lub stative verbs) i aktywne (action verbs).   Czasowniki statyczne (stative verbs) Czasowniki statyczne służą do opisywania niezmiennych długotrwałych stanów. Używa się ich do opisywania ogólnego stanu rzeczy lub osób. Czasowniki z tej grupy normalnie nie występują w czasach ciągłych (typu Continuous), a jeśli tak, to mają podwójne znaczenie, tzn. w formie statycznej znaczą co innego, a w formie ciągłej co innego (szczegóły poniżej). Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych czasowników statycznych. Czasownik Tłumaczenie Czasownik Tłumaczenie adore wielbić, uwielbiać include zawierać depend zależeć need potrzebować fit pasować resemble przypominać look wydawać się, wyglądać na want chcieć prefer preferować belong to należeć do suppose przypuszczać dislike nie lubić agree zgadzać się intend zamierzać deserve zasługiwać owe być winnym, zawdzięczać hate nienawidzić satisfy satysfakcjonować love kochać weigh ważyć promise obiecać concern dotyczyć, martwić się surprise zaskakiwać doubt wątpić appear wydawać się involve obejmować, dotyczyć desire pragnąć own posiadać hear słyszeć see widzieć matter mieć znaczenie wish życzyć sobie realize zdawać sobie sprawę consist of składać się z taste smakować envy zazdrościć astonish zdumiewać know wiedzieć despise nienawidzić pity litować się, pogardzać imagine wyobrażać sobie contain zawierać seem wydawać się, wyglądać na exist istnieć recognize rozpoznawać lack brakować think myśleć (w sensie mieć zdanie) please sprawiać radość, pasować, odpowiadać be być smell pachnieć, śmierdzieć detest nie znosić deny zaprzeczać impress robić wrażenie, imponować feel czuć measure mierzyć like lubić remember pamiętać possess posiadać understand rozumieć sound brzmieć believe wierzyć disagree nie zgadzać się Czasowniki aktywne (action verbs) Czasowniki aktywne są używane do wyrażania dynamicznych stanów, tzn. zmiennych wydarzeń i czynności. Jest to bardzo szeroka grupa, obejmująca większość czasowników angielskich, np. do, buy, play, go, switch, give, stop, slip, decide, think, own itd. Czasowniki z tej grupy mogą występować w czasach typu Continuous (z końcówką -ing). Statyczny czy aktywny Niektóre czasowniki mogą być traktowane zarówno jako aktywne jak i statyczne w zależności od znaczenia. W poniższej tabeli znajduje się lista niektórych takich czasowników wraz z wyjaśnieniami. Znaczenie aktywne Przykład Znaczenie statyczne Przykład feel (experience) I’m feeling very well. feel (consider) I feel I should do my best. have (eat) I’m having breakfast. have (own) I have a dog. look (see) I’m looking at my dog. look (seem) You look very nice. see (meet) I’m seeing Mary tomorrow. see (understand, use eyes) I can see you. smell (ability) I’m smelling the cake. smell (characteristic) This cake smells delicious. think (decide) I’m thinking about going home. think (believe) I think you should go home. taste (try) Taste this soup. Do you think it’s all right? taste (smakować) This soup tastes delicious. weigh (check weight) I’m weighing myself now. weigh (have weight) I weigh 70...

Czytaj