Strona bierna w języku angielskim

24 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady stosowania i tworzenia zdań w stronie biernej w języku angielskim nie są trudne do opanowania ani bardzo skomplikowane. Niemniej jednak angielska strona bierna może polskim uczniom i studentom sprawiać trudności, ponieważ struktura ta w języku angielskim jest znacznie częściej używana niż w polskim. Dlatego opracowaliśmy zestaw artykułów poświęconych stronie biernej języka angielskiego. Wkrótce powinny pojawić się też ćwiczenia. Zobacz Strona bierna angielski.