Present Simple

24 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie present simple

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat czasu present simple. W dalszej części opisane są szczegóły dotyczące jego używania.

Zdania oznajmujące

W czasie present simple czasownik ma formę podstawową (bezokolicznikową) we wszystkich osobach z wyjątkiem 3. osoby liczby pojedynczej, w której dodaje się końcówkę -es lub -s, np.: „I watch TV every morning” lub „He watches TV every morning”.

 

Struktura zdań: podmiot + czasownik (+ w trzeciej osobie liczby pojedynczej –s lub -es)

Zdania oznajmujące
I watch TV every evening
You watch TV every evening
He/She/It watches TV every evening
We watch TV every evening
You watch TV every evening
They watch TV every evening

Zdania pytające

Zdania pytające tworzy się stawiając operator do lub (w trzeciej osobie liczby pojedynczej) does przed podmiotem zdania, np.: Do you drink coffee?

 

W zdaniach, w których występuje jeden z czasowników specjalnych formę pytającą tworzy się stawiając ten czasownik przed podmiotem zdania, np.: Can you ride a bike?.

 

Struktura zdań: do/does + podmiot + czasownik

Zdania pytające
Do I watch TV every evening?
Do you watch TV every evening?
Does he/she/it watch TV every evening?
Do we watch TV every evening?
Do you watch TV every evening?
Do they watch TV every evening?

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzy się poprzez użycie operatora do/does lub czasownika specjalnego i słowa not po podmiocie zdania, np.: „I don’t drink coffee”, „I cannot use a computer”.

 

Struktura zdań: podmiot + do/does/czasownik specjalny + not + czasownik

Zdania przeczące
I do not (don’t) watch TV every evening.
You do not (don’t) watch TV every evening.
He/She/It does not (doesn’t) watch TV every evening.
We do not (don’t) watch TV every evening.
You do not (don’t) watch TV every evening.
They do not (don’t) watch TV every evening.

Zasady dodawania końcówek -s i -es

Końcówki -s i -es dodaje się tylko do czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej, a zasady ich dodawania są bardzo proste.

Końcówka -es

Jeśli czasownik kończy się głoską ch, sh, s, x, z lub samogłoską w trzeciej osobie liczby pojedynczej, dodaje się do niego końcówkę -es.

Przykłady:

watch -> watches

stash -> stashes

press -> presses

mix -> mixes

buzz -> buzzes

go -> goes

Dodatkowo, jeśli na końcu czasownika występuje zbitka spółgłoski z literą y, literę y zamienia się na i, a dopiero potem dodaje się końcówkę -es, np. try -> tries, ale buy -> buys.

Uwaga

Jeśli czasownik kończy się samogłoską e, to w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje sie do niego już tylko końcówkę -s, np.: achieve -> achieves.

Końcówka -s

Końcówkę -s dodaje się we wszystkich przypadkach, w których nie dodaje się końcówki -es, czyli po większości spółgłosek.

Przykłady

stand -> stands

bring -> brings

smell – > smells

Zasady używania czasu present simple

Stany Stałe

Czasu present simple używa się do mówienia o czymś, co ma charakter stały, niezmienny, np. do wyrażania uczuć, opinii lub wzajemnych relacji. W tym sensie często używa się takich czasowników jak np.: love, belong, know, hate, like itd.

Przykłady

This coat belongs to Mary

I don’t like tomatoes

I know that man

Zjawiska i prawa fizyczne

Czasu present simple używa się do mówienia o zjawiskach i prawach fizycznych. Nie dotyczy to wyrażania własnych opinii o pogodzie, a raczej obiektywnych obserwacji i praw dotyczących pogody.

Przykłady

The sun shines.

Water freezes at the temperature of 0°C.

The Moon orbits the Earth counterclockwise.

Ilustracja present simple Zjawiska i prawa fizyczne - Lądowanie Apollo na księżycu

Ogólne prawdy o kimś lub o czymś

Czasu present simple używa się do wyrażania ogólnych prawd i opinii o osobach i ich zwyczajach oraz różnych rzeczach.

Przykłady

You drink too much.

He is young.

This task takes two hours to complete.

Pijak z butelką

Powtarzające się czynności

Czasu present simple używa się również do mówienia o stale powtarzających się czynnościach, takich jak nawyki, nałogi, codzienna rutyna. W tym przypadku często używa się wyrażeń czasowych, np.: always, often, usually, sometimes, ever, every day, twice a week, seldom, never rarely itd.

Przykłady

I brush my teeth every morning.

I never go to the cinema.

He always wears black shirt.

Komentarze wydarzeń:

Czas present simple jest także używany do opisu szybko następujących po sobie zdarzeń, jak np. w komentarzu wydarzenia sportowego takiego jak mecz piłki nożnej. Jest to tzw. instantaneous present.

Przykłady

Piłkarz kopiący piłkę Messi passes to Iniesta, Iniesta passes back to Messi, Messi passes back to Iniesta, Iniesta gives the ball back to Messi, Messi charges forward on the dribble and then passes back to Iniesta, Iniesta passes back to Messi.

Instrukcje, demonstracje, przepisy

Czas present simple używany jest także podczas udzielania komuś instrukcji lub pytania o wskazówki innej osoby. Instrukcje i demonstracje to serie zakończonych wydarzeń następujących bezpośrednio po sobie i mogą być nimi przepisy kucharskie, instrukcje obsługi lub demonstracje wykonywania jakiejś czynności.

Przykłady

You take two identical tennis balls and fill one with water. You release both balls simultaneously from the top of a tall building. If air resistance is negligible, which ball strikes the ground first?

Rozkłady jazdy, czynności zaplanowane — odniesienie do przyszłości

Czasu present simple używa się w odniesieniu do przyszłości, gdy jest mowa o wydarzeniach występujących planowo. Mogą to być rozkłady jazdy lub inne czynności mające mieć miejsce zgodnie z jakimś harmonogramem.

Przykłady

The train leaves at seven o’clock.

Tom starts school on Monday.

She goes to work at seven o’clock.

Pociąg z 19 wieku

Opowiadania

Czas present simple jest używany do opisu czynności występujących jedna po drugiej w małych odstępach czasowych. Zabieg ten jest często stosowany w opowiadaniach, gdy chce się aby opowieść była bardziej zajmująca lub dramatyczna.

Przykłady

She rushes to me as I enter the room and envelops me in a tight hug. She smiles at me as she realizes that I have come for the wedding. Her smile sets my heart aflame, and I find myself wishing I were Ranma.

Obiecywanie, przyrzekanie itp.

Czas present simple używany jest również do wyrażania obietnic, przyrzeczeń, gróźb, zgody, niezgody itp. Jego zastosowanie w tej roli ściśle wiąże się z czasownikami typu non-progressive, bo wymienione rodzaje czasowników należą właśnie do tej grupy.

Przykłady

I promise to take care of it.

I agree that excessive consumption of alcohol is dangerous for one’s health

I warn you not to go into the streets alone after dark.

Korespondencja formalna

Istnieje grupa utartych wyrażeń stosowanych w listach formalnych, które pisze się w czasie present simple, np.: „I write to you…”, „I look forward to hearing from you” itp. Wyrażenia te mogą być też stosowane w czasie present continuous w mniej formalnej korespondencji.

Cytaty

Czasu present simple używa się również w zdaniach, w których przytacza się cudze słowa.

Przykłady

My professor says that I am the best of his students.

Romney Says That Freeloading In The ER Is Now All Good.

Newsweek Now Says That Obama Is ‘The Second Coming’.

Profesor chemii tłumaczy

 

Tego typu wyrażenia często spotyka się w nagłówkach gazet. Słowo says oznacza w nich mniej więcej to samo, co in his/her opinion…. Gdyby zamiast present simple użyto czasu past simple, np. „My professor said that I did very well at the exam”, oznaczałoby to jednorazową wypowiedź, nie opinię.

I hear, I see itp.

Zdania rozpoczynające się od wyrażeń typu I hear, I gather, I see, I understand, I know itp. mogą odnosić się zarówno do przeszłości jak i teraźniejszości.

Przykłady

I see you’re leaving.

I hear you’ve had a lot of trouble with your doughter.

I understand you are not prepared.

Here comes, there goes

Należy pamiętać, że wyrażenia here comes i there goes występują w formie czasu present simple, a nie np. present continuous.

Przykłady

Here comes my wife.

Here Comes the Sun.

 

Nie:

Here’s coming my wife.

Here is coming the Sun.

Czasowniki typu non-progressive

Istnieje grupa czasowników, które nie występują z końcówką -ing. Czasowniki te, zwane czasownikami typu non-progressive, wyrażane są w formie właściwej dla czasu present simple.

Tryby warunkowe

Czas present simple używany jest również do tworzenia zdań w trybie warunkowym I typu.

Kiedy nie używa się czasu present simple

Czasu present simple nie używa się w wypowiedziach, w których najważniejszym elementem jest długość trwania opisywanej czynności. W takich przypadkach używane są np. czasy present perfect i present perfect continuous.

Przykłady

I have worked here for ten years.

I’ve been watching you for several minutes.

I’ve been waiting for you since morning.

 

Nie:

I work here for ten years.

I watch you for several minutes.

I wait for you since morning.


Królik patrzący na zegarek

Ćwiczenia z czasu present simple

Ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenia dla średniozaawansowanych

2 komentarze

  1. Bardzo fajnie i jasno napisane. Podoba mi się. Polecę was znajomym!

  2. Znakomite objaśnienia. Dzięki!

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *