Present Perfect

29 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Tworzenie zdań w czasie present perfect

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present perfect.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie present perfect tworzymy dodając do podmiotu zdania operator have lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej has i używając imiesłowu czasu przeszłego (tzw. trzeciej formy czasownika).

Struktura zdań: podmiot + have lub has + imiesłów czasu przeszłego (past participle)

Zdania oznajmujące
I have visited America several times.
You have visited America several times.
He/She/It has visited America several times.
We have visited America several times.
You have visited America several times.
They have visited America several times.

Zdania pytające

Zdania pytające tworzymy stawiając operator have lub w tzreciej osobie liczby pojedynczej has przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: have lub has + podmiot + imiesłów czasu przeszłego (past participle)

Zdania pytające
Have I visited America several times?
Have you visited America several times?
Has he/she/it visited America several times?
Have we visited America several times?
Have you visited America several times?
Have they visited America several times?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie present perfect tworzymy dodając słowo not do operatora have lub has w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: podmiot + have lub has + not + imiesłów czasu przeszłego (past participle)

Zdania przeczące
I have not visited America several times.
You have not visited America several times.
He/She/It has not visited America several times.
We have not visited America several times.
You have not visited America several times.
They have not visited America several times.

Zasady użycia czasu present perfect

Związek pomiędzy teraźniejszością i przeszłością

Czas present perfect jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Obejmuje znaczeniowo okres od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Innymi słowy osoba posługująca się tym czasem chce wyrazić, że jakaś czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do tej pory.

present perfect - ilustracja - Student pochylony nad książką

Przykłady

I have lived in this town since 1975. (ciągle mieszkam w tym mieście)

You have learned English for several years. (uczysz się angielskiego od kilku lat i jeszcze nie skończyłeś)

He has worked for this company for three years. (nadal pracuję w tej firmie)

 

Powiązanie z teraźniejszością jest w czasie present perfect bardzo ważne. Jeśli go nie ma, używany jest inny czas, np. past simple. Aby np. powiedzieć, że Kopernik dokonał ważnych odkryć naukowych, użyjemy czasu past simple, ponieważ Kopernik już nie żyje i nie dokona już kolejnych odkryć. Jeśli natomiast mówilibyśmy o Stephenie Hawkingu (który żyje), to o jego dokonaniach moglibyśmy powiedzieć: Stephen Hawking has made several important discoveries about the nature of cosmic black holes.

Użycie słów yet, just oraz already

Przysłówka yet w czasie present perfect używamy na końcu zdania pytającego oraz na końcu zdania przeczącego. W pierwszym przypadku jest mniej więcej odpowiednikiem polskiego już, a w drugim — jeszcze

Przykłady

Have you finished yet? (Czy już skończyłeś?)

I haven’t finished yet. (Nie, jeszcze nie skończyłem)

 

Przysłówków already i just na ogół używa się w zdaniach oznajmujących w znaczniu odpowiednio już i właśnie.

Przykłady

John has already come. (John już przyszedł)

John has just come in. (John właśnie wszedł)

Użycie przyimków since i for

Przyimka since używamy, gdy mamy na myśli określony moment w przeszłości, a więc jest on odpowiednikiem polskiego od.

Przykłady

Spacerująca para zakochanych I haven’t been there since my birthday. (Nie byłem tam od moich urodzin)

We have not seen each other since 1999.

They have been together since last fall.

 

Przyimka for używamy, gdy mamy na myśli okres, a więc jest on przybliżonym odpowiednikiem polskiego od.

Przykłady

I have lived here for ten years. (Mieszkam tu od dziesięciu lat)

He has worked there for two years. (On pracuje tam od dwóch lat)

Skutek w teraźniejszości

Czasu present perfect używamy również do mówienia, że jakaś czynność skończyła się niedawno i jej skutki są nadal widoczne w teraźniejszości.

Przykłady

I can’t go to the party because I have broken my leg.

She is angry because she’s lost her keys again.

He does not reply because he has broken his phone.

Czynności przed chwilą zakończone

Czasu present perfect używamy również mówiąc o czynnościach, które zakończyły się przed chwilą. W języku polskim często w tego typu zdaniach używane jest m.in. słowo właśnie.

Przykłady

I have just eaten my sandwich. (właśnie zjadłem kanapkę)

The plane has just landed. (samolot właśnie wylądował)

Julia has just phoned to say she won’t come to the party. (właśnie dzowniła Julia …)

Czynności stałe, niezakończone

Rysunek kościoła
Czasu present perfect używamy mówiąc o czynnościach stałych, niezakończonych, które rozciągają się w nieokreślonym czasie zarówno w przeszłości jak i teraźniejszości. W ten sposób wyraża się np. różne ogólne prawdy o czymś lub o kimś.

Przykłady

I have never gone to church. (nigdy nie chodziłem do kościoła)

She has always been naughty. (zawsze była niegrzeczna)

Martha has never liked Michael.

Dodatkowe materiały

Ćwiczenia na poziomie podstawowym

Testy na poziomie podstawowym

2 komentarze

  1. Kilka literówek (np. w tzreciej osobie), ale i poważniejszy błąd: „okres czasu” to tautologia. Parę angielskich przykładów brzmi jak dla mnie trochę nienaturalnie, ale nie będę się ich czepiał, bo to pewnie kwestia gustu.

    • Racja, poprawione.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *