Present perfect continuous

29 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Tworzenie zdań w czasie present perfect continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present perfect continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie present perfect continuous tworzymy łącząc wyrażenie have been lub w trzeciej osobie liczby pojedynczej has been z imiesłowem czasu teraźniejszego czyli czasownikiem z końcówką -ing

Struktura zdań: podmiot + have been lub has been + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania oznajmujące
I have been working in the garden
You have been working in the garden
He/She/It has been working in the garden
We have been working in the garden
You have been working in the garden
They have been working in the garden

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie present perfect continuous tworzymy stawiając have lub has przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: have lub has + podmiot + been + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania pytające
Have I been working in the garden?
Have you been working in the garden?
Has he/she/it been working in the garden?
Have we been working in the garden?
Have you been working in the garden?
Have they been working in the garden?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie present perfect continuous tworzymy dodając słówko not do operatora have lub has.

Struktura zdań: podmiot + have lub has + not + been + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania przeczące
I have not been working in the garden
You have not been working in the garden
He/She/It has not been working in the garden
We have not been working in the garden
You have not been working in the garden
They have not been working in the garden

Zasady użycia czasu present perfect continuous

Informacje ogólne

Czas present perfect continuous jest używany do mówienia o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają lub przed chwilą się zakończyły (często widoczne są jeszcze ich skutki). Należy pamiętać, że czasów typu perfect nie używa się do mówienia o zakończonych zdarzeniach, które miały miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości.

Przykłady

Where have you been? I have been waiting for you.

Why are you so dirty? I’ve been working in the garden.

For the past few months a few of you have been listening to people talk about "what needs to be done." (Źródło: Promoting Community Change: Making It Happen in the Real World, Mark S. Homan)

Porównanie present perfect continuous i present perfect simple

Ciągłość i rezultat

Zarówno czasu present perfect jak i present perfect continuous używa się do mówienia o czynnościach, które mają skutki w chwili obecnej. Różnica między nimi polega na tym, że używając czasu present perfect continuous kładziemy nacisk na czynność samą w sobie oraz na jej ciągłość trwania, natomiast w czasie present perfect simple skupiamy się na rezultacie tej czynności.
present perfect continuous - ilustracja - czyatająca małpa
Przykłady

I have been learning for three hours and I have learned a lot.

I have been working it the garden since 7 a.m. and I have done a lot of work.

They have been looking for the right person for this job for a long time and I think they have found someone at last.

Powtarzalne czynności

Czasu present perfect continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się tylko wtedy, gdy nie podajemy ile razy zdarzenia te miały miejsce. Dla odróżnienia w czasie present perfect simple informacja taka może się pojawiać.

Przykłady

I have been watching a lot of TV lately.

I’ve been having some troubles in the last weeks.

He’s been being very disobedient recently.

 

ale

 

I have watched TV three times this week.

I have had three sandwiches today.

They have travelled there four times this year.

Okresowość i stałość

Czasu present perfect continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach lub wydarzeniach, które mają charakter okresowy. Do opisywania czynności lub zdarzeń długotrwałych używa się raczej present perfect simple.

Przykłady

I have been working very hard lately, because I want to keep up with Jonathan’s studies, and I have been practicing shorthand very assiduously. (Dracula, Bram Stoker)

Uwaga

Czasu present perfect continuous używamy do mówienia o czynnościach i zdarzeniach mających charakter stały i rozwojowy, np.: People have always been developing their skills.

Porównanie czasu present perfect continuous z czasami present simple i present continuous

Czynności, działania na ukończeniu

Czasów present simple, present continuous i present perfect continuous można używać do mówienia o czynnościach lub wydarzeniach rozpoczętych w przeszłości i trwających do chwili obecnej. Różnica między nimi jest taka, że czasu present perfect continuous używamy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach mających niedługim czasie się zakończyć. Osoba posługująca się tym czasem skupia się na czynności lub wydarzeniu trwającym aż do tej pory oraz kładzie nacisk na to, jak długo dana sytuacja miała miejsce.

Przykłady

I have been learning english for five years. — Uczę się angielskiego od pięciu lat.

I am learning English. — Uczę się angielskiego. (w tej chwili lub ostatnio wziąłem się za naukę tego języka) Present perfect continuous - ilustracja - zombie TV

 

I have been working here for seven years. — Pracuję tu od siedmiu lat.

I am working here. — Pracuję tutaj. (w tej chwili albo ostatnio przydzielono mi to stanowisko)

You have been watching TV all day. — Cały dzień oglądasz telewizję. (dzisiaj tak cię naszło)

You watch TV all days. — Całymi dniami oglądasz telewizję. (prowadzisz taki leniwy tryb życia)

Czasowniki typu non-progressive

Istnieje grupa czasowników, które normalnie nie występują w formie z końcówką -ing. W ich przypadku używamy czasu present perfect simple zamiast present perfect continuous.
Zobacz listę czasowników typu non-progressive.

Ćwiczenia na poziomie podstawowym