Present continuous

29 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie present continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie present continuous.

Zdania oznajmujące

W czasie present continuous zdania oznajmujące tworzymy łącząc odpowiednią formę czasownika to be z czasownikiem głównym z końcówką -ing (imiesłowem teraźniejszym).

Struktura zdań: podmiot + to be + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania oznajmujące
I am writing a letter
You are writing a letter
He/She/It is writing a letter
We are writing a letter
You are writing a letter
They are writing a letter

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie present continuous tworzymy stosując tzw. szyk przestawny, czyli czasownik to be stawiamy przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: to be + podmiot + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania pytające
Am I writing a letter?
Are you writing a letter?
Is he/she/it writing a letter?
Are we writing a letter?
Are you writing a letter?
Are they writing a letter?

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy dodając not do czasownika to be.

Struktura zdań: podmiot + to be + not + imiesłów teraźniejszy (czasownik z końcówką -ing)

Zdania przeczące
I am not writing a letter.
You are not writing a letter.
He/She/It is not writing a letter.
We are not writing a letter.
You are not writing a letter.
They are not writing a letter.

Zasady użycia czasu present continuous

Czynności ciągłe

Czasu present continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które rozpoczęły się jakiś czas temu i nadal trwają w sposób nieprzerwany do chwili obecnej lub o czynnościach, które wykonujemy właśnie teraz, w momencie mówienia.

Przykłady

Indeed, I am writing now, with my book on my knee, and listening to the talk of three old men who are sitting beside me. Dracula, Bram Stoker

present continuous - ilustracja - Trzech mężczyzn siedzi i myśli

Stany przejściowe

Czasu present continuous używamy także, kiedy mówimy o czymś, co ma charakter przejściowy. Coś co dzieje się obecnie (ostatnio) ale niekoniecznie tylko w tej chwili.

Przykłady

I’m working too much lately.

We’re seeing each other too rarely.

He’s behaving strangely these days.

Denerwujące sytuacje

Czasu present continuous można użyć także do mówienia o sytuacji, która powtarza się bardzo często, wręcz zbyt często. Sytuacja ta jest dla osoby mówiącej denerwująca i użycie tego czasu to podkreśla.

Przykłady

Potykający się człowieczek He is always making noise late at night.

They’re always showing up at the wrong time.

He’s always tripping over something and falling over.

Powtarzające się czynności

Czasu present continuous używamy również, gdy mówimy, że o określonej porze zawsze lub zazwyczaj jesteśmy w trakcie wykonywania jakiejś czynności.

Przykłady

At five I’m usually watching TV.

At this time he’s taking a shower.

In the evening they’re always having dinner.

Stary telewizor Uwaga

Powyższe zdania w czasie present simple miałyby trochę inne znaczenie, np. At five I usually watch TV oznaczałoby, że godzina piąta jest moją normalną porą na oglądanie telewizji.

Plany na przyszłość

Czasu present continuous używamy także do mówienia o zaplanowanych czynnościach.

Przykłady

I’m leaving tomorrow.

They’re moving in on Tuesday.

She’s starting work tomorrow.

Ćwiczenia na poziomie podstawowym

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *