Past simple

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie past simple

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat angielskiego czasu past simple.

Zdania oznajmujące

W czasie past simple zdania oznajmujące tworzy się przy użyciu czasownika w specjalnej dla tego czasu formie, którą w większości przypadków (gdy czasownik jest regularny) uzyskuje się poprzez dodanie do formy bezokolicznikowej czasownika końcówki -d lub -ed.

Struktura zdań: podmiot + czasownik w formie past simple

Zdania oznajmujące
I walked
You walked
He/She/It walked
We walked
You walked
They walked

Zobacz również: szczegółowe zasady odmiany czasowników regularnych oraz listę czasowników nieregularnych.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie past simple tworzy się stawiając operator did (lub inny czasownik specjalny w formie past simple) przed podmiotem zdania. Czasownik główny (orzeczenie) występuje w formie podstawowej.

Struktura zdań: did + podmiot + bezokolicznik

Zdania pytające
Did I walk?
Did you walk?
Did he/she/it walk?
Did we walk?
Did you walk?
Did they walk?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie past simple tworzymy przy użyciu wyrażenia did not (lub połączenia innego czasownika specjalnego w formie past simple ze słowem not) przed orzeczeniem, które pozostaje w formie podstawowej (bezokolicznikowej).

Struktura zdań: podmiot + did not + bezokolicznik

Uwaga

W mowie potocznej wyrażenie did not redukuje się do postaci didn’t.

Zdania przeczące
I did not walk
You did not walk
He/She/It did not walk
We did not walk
You did not walk
They did not walk

Zasady użycia czasu past simple

Czynności przeszłe zakończone

Czasu past simple używamy, gdy mówimy o zakończonych czynnościach lub wydarzeniach z przeszłości. Mogą to być zarówno zdarzenia powtarzające się w przeszłości jak i wydarzenia jednorazowe (zobacz również narracje i opisy). Często w zdaniach w tym czasie używane są wyrażenia czasowe określające kiedy konkretnie opisywane zdarzenia miały miejsce, ale nie jest to obowiązkowe.

Ilustracja do past simple Czynności przeszłe zakończone - Sala kinowa pełna ludzi

Przykłady

I was there yesterday.

I didn’t see him two days ago.

We went to the cinema.

Narracje i opisy

Czas past simple stosujemy także we wszelkiego rodzaju narracjach o przeszłości, także kiedy opisujemy osobę.

Przykład

The Count halted, putting down my bags closed the door, and crossing the room, opened another door, which led into a small octagonal room lit by a single lamp, and seemingly without a window of any sort. Passing through this, he opened another door, and motioned me to enter. It was a welcome sight. For here was a great bedroom well lighted and warmed with another log fire, also added to but lately, for the top logs were fresh, which sent a hollow roar up the wide chimney. The Count himself left my luggage inside and withdrew, saying, before he closed the door. (Dracula, Bram Stoker)

Past simple i czasowniki modalne

Zamiast operatora did w czasie past simple można użyć dowolnego czasownika modalnego w formie tego czasu.

Przykłady

Could Mary ride a bicycle when she was six?

Mary couldn’t ride a bicycle when she was six.

Ilustracja do past simple i czasowniki modalne - Chłopiec pędzący rowerem

Past simple a present perfect

Czasy past simple i present perfect są często mylone. Ma to związek z tym, że gramatyka polska znacznie różni się od angielskiej i w języku polskim nie istnieje bezpośredni odpowiednik czasu present perfect.

Najważniejszą różnicą między tymi dwoma czasami jest związek z teraźniejszością, a dokładniej mówiąc jego istnienie w czasie present perfect i brak w czasie past simple. Należy przy tym podkreślić, że wybór konkretnego czasu nie tyle zależy od samej gramatyki, co od tego co chcemy powiedzieć. Jeśli więc chcemy powiedzieć, że ciężko pracowaliśmy w ogrodzie i dlatego jesteśmy zmęczeni, użyjemy czasu present perfect. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć, że wczoraj pracowaliśmy w ogrodzie, a dzisiaj mamy inne plany, to użyjemy czasu past simple.

Przykłady

Why are you so tired? I’ve worked in the garden.

Yesterday I worked in the garden, but today I have different plans.

Dodatkowo warto zapamiętać, że w czasie past simple często występują różne określenia czasowe typu yesterday, two days ago, in 1999 itp.

Ćwiczenia na poziomie podstawowym

Testy na poziomie podstawowym

Jeden komentarz

  1. Świetna sprawa, a w szczególności te ilustracje wam się udały

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *