Future continuous

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Tworzenie zdań w czasie future continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future continuous.

Zdania oznajmujące

W czasie future continuous zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu wyrażeń shall be/will be (forma z shall jest rzadko używana) i czasownika z końcówką -ing (tzw. imiesłów teraźniejszy — present participle).

Struktura zdań: podmiot + shall/will be + imiesłów teraźniejszy (present participle)

Zdania oznajmujące
I will/shall be studying maths.
You will/shall be studying maths.
He/She/It will/shall be studying maths.
We will/shall be studying maths.
You will/shall be studying maths.
They will/shall be studying maths.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future continuous tworzymy stawiając shall/will przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: shall/will + podmiot + be + imiesłów teraźniejszy (present participle)

Zdania pytające
Will/Shall I be studying maths?
Will/Shall you be studying maths?
Will/Shall he/she/it be studying maths?
Will/Shall we be studying maths?
Will/Shall you be studying maths?
Will/Shall they be studying maths?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie future continuous tworzymy dodając słowo not do will/shall w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: podmiot + shall/will + not + be + imiesłów teraźniejszy (present participle)

Zdania przeczące
I will/shall not be studying maths.
You will/shall not be studying maths.
He/She/It will/shall not be studying maths.
We will/shall not be studying maths.
You will/shall not be studying maths.
They will/shall not be studying maths.
Uwaga

Formy shall not i will not w mowie zazwyczaj skracamy odpowiednio do postaci shan’t i won’t.

Zasady użycia czasu future continuous

Czynność w trakcie wykonywania w przyszłości

Czas future continuous jest używany do mówienia, że w określonym czasie w przyszłości będziemy w trakcie wykonywania jakiejś czynności (por. z present continuous).

Przykłady

At this time tomorrow I will be having breakfast.

At 7 a.m. on Wednesday I’ll be driving to work.

At this time on Sunday I’ll be having rest.

Mówienie o tym, co się dzieje w innym miejscu

Czasu future continuous używamy do wyrażania przewidywań dotyczących tego, co w tej chwili dzieje się w innym miejscu niż się znajdujemy.

Przykłady

Don’t go to him — he will be tidying his room.

Don’t call him — he will be taking a shower.


Future continuous ilustracja Chłopiec sprzątający pokój

Uprzejme pytania o zamiary

Czasu future continuous używamy także, gdy chcemy uprzejmie kogoś spytać co zamierza zrobić. Pytanie takie nie sugeruje, że chcemy wpłynąć w jakikolwiek sposób na decyzję pytanej osoby. Chcemy tylko dowiedzieć się, co ta osoba zamierza zrobić.

Przykłady

Will you be getting up early today?

Will you be taking a shower?

How long will you be staying with us?

Nacisk na decyzję pytanej osoby można zasugerować stosując wyrażenie be going to.

Ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenia dla średniozaawansowanych

Ćwiczenia dla zaawansowanych

2 komentarze

  1. jest mała literówka w zdaniu

    Czasu Future Continuous używamy do wyrażania przewidywań dotyczących tego, co w tehj chwili dzieje się w innym miejscu niż się znajdujemy.

    tehj -> tej

    • Poprawione. Dzięki.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *