Czasowniki typu non-progressive

29 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Jednym z możliwych sposobów klasyfikacji czasowników angielskich jest ich podział na czasowniki statyczne (state verbs lub stative verbs) i aktywne (action verbs).

 

Czasowniki statyczne (stative verbs)

Czasowniki statyczne służą do opisywania niezmiennych długotrwałych stanów. Używa się ich do opisywania ogólnego stanu rzeczy lub osób. Czasowniki z tej grupy normalnie nie występują w czasach ciągłych (typu Continuous), a jeśli tak, to mają podwójne znaczenie, tzn. w formie statycznej znaczą co innego, a w formie ciągłej co innego (szczegóły poniżej). Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych czasowników statycznych.

CzasownikTłumaczenieCzasownikTłumaczenie
adorewielbić, uwielbiaćincludezawierać
dependzależećneedpotrzebować
fitpasowaćresembleprzypominać
lookwydawać się, wyglądać nawantchcieć
preferpreferowaćbelong tonależeć do
supposeprzypuszczaćdislikenie lubić
agreezgadzać sięintendzamierzać
deservezasługiwaćowebyć winnym, zawdzięczać
hatenienawidzićsatisfysatysfakcjonować
lovekochaćweighważyć
promiseobiecaćconcerndotyczyć, martwić się
surprisezaskakiwaćdoubtwątpić
appearwydawać sięinvolveobejmować, dotyczyć
desirepragnąćownposiadać
hearsłyszećseewidzieć
mattermieć znaczeniewishżyczyć sobie
realizezdawać sobie sprawęconsist ofskładać się z
tastesmakowaćenvyzazdrościć
astonishzdumiewaćknowwiedzieć
despisenienawidzićpitylitować się, pogardzać
imaginewyobrażać sobiecontainzawierać
seemwydawać się, wyglądać naexististnieć
recognizerozpoznawaćlackbrakować
thinkmyśleć (w sensie mieć zdanie)pleasesprawiać radość, pasować, odpowiadać
bebyćsmellpachnieć, śmierdzieć
detestnie znosićdenyzaprzeczać
impressrobić wrażenie, imponowaćfeelczuć
measuremierzyćlikelubić
rememberpamiętaćpossessposiadać
understandrozumiećsoundbrzmieć
believewierzyćdisagreenie zgadzać się

Czasowniki aktywne (action verbs)

Czasowniki aktywne są używane do wyrażania dynamicznych stanów, tzn. zmiennych wydarzeń i czynności. Jest to bardzo szeroka grupa, obejmująca większość czasowników angielskich, np. do, buy, play, go, switch, give, stop, slip, decide, think, own itd.
Czasowniki z tej grupy mogą występować w czasach typu Continuous (z końcówką -ing).

Statyczny czy aktywny

Niektóre czasowniki mogą być traktowane zarówno jako aktywne jak i statyczne w zależności od znaczenia. W poniższej tabeli znajduje się lista niektórych takich czasowników wraz z wyjaśnieniami.

Znaczenie aktywnePrzykładZnaczenie statycznePrzykład
feel (experience)I’m feeling very well.feel (consider)I feel I should do my best.
have (eat)I’m having breakfast.have (own)I have a dog.
look (see)I’m looking at my dog.look (seem)You look very nice.
see (meet)I’m seeing Mary tomorrow.see (understand, use eyes)I can see you.
smell (ability)I’m smelling the cake.smell (characteristic)This cake smells delicious.
think (decide)I’m thinking about going home.think (believe)I think you should go home.
taste (try)Taste this soup. Do you think it’s all right?taste (smakować)This soup tastes delicious.
weigh (check weight)I’m weighing myself now.weigh (have weight)I weigh 70 kilos.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *