Czasowniki typu non-progressive

29 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Jednym z możliwych sposobów klasyfikacji czasowników angielskich jest ich podział na czasowniki statyczne (state verbs lub stative verbs) i aktywne (action verbs).

 

Czasowniki statyczne (stative verbs)

Czasowniki statyczne służą do opisywania niezmiennych długotrwałych stanów. Używa się ich do opisywania ogólnego stanu rzeczy lub osób. Czasowniki z tej grupy normalnie nie występują w czasach ciągłych (typu Continuous), a jeśli tak, to mają podwójne znaczenie, tzn. w formie statycznej znaczą co innego, a w formie ciągłej co innego (szczegóły poniżej). Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych czasowników statycznych.

Czasownik Tłumaczenie Czasownik Tłumaczenie
adore wielbić, uwielbiać include zawierać
depend zależeć need potrzebować
fit pasować resemble przypominać
look wydawać się, wyglądać na want chcieć
prefer preferować belong to należeć do
suppose przypuszczać dislike nie lubić
agree zgadzać się intend zamierzać
deserve zasługiwać owe być winnym, zawdzięczać
hate nienawidzić satisfy satysfakcjonować
love kochać weigh ważyć
promise obiecać concern dotyczyć, martwić się
surprise zaskakiwać doubt wątpić
appear wydawać się involve obejmować, dotyczyć
desire pragnąć own posiadać
hear słyszeć see widzieć
matter mieć znaczenie wish życzyć sobie
realize zdawać sobie sprawę consist of składać się z
taste smakować envy zazdrościć
astonish zdumiewać know wiedzieć
despise nienawidzić pity litować się, pogardzać
imagine wyobrażać sobie contain zawierać
seem wydawać się, wyglądać na exist istnieć
recognize rozpoznawać lack brakować
think myśleć (w sensie mieć zdanie) please sprawiać radość, pasować, odpowiadać
be być smell pachnieć, śmierdzieć
detest nie znosić deny zaprzeczać
impress robić wrażenie, imponować feel czuć
measure mierzyć like lubić
remember pamiętać possess posiadać
understand rozumieć sound brzmieć
believe wierzyć disagree nie zgadzać się

Czasowniki aktywne (action verbs)

Czasowniki aktywne są używane do wyrażania dynamicznych stanów, tzn. zmiennych wydarzeń i czynności. Jest to bardzo szeroka grupa, obejmująca większość czasowników angielskich, np. do, buy, play, go, switch, give, stop, slip, decide, think, own itd.
Czasowniki z tej grupy mogą występować w czasach typu Continuous (z końcówką -ing).

Statyczny czy aktywny

Niektóre czasowniki mogą być traktowane zarówno jako aktywne jak i statyczne w zależności od znaczenia. W poniższej tabeli znajduje się lista niektórych takich czasowników wraz z wyjaśnieniami.

Znaczenie aktywne Przykład Znaczenie statyczne Przykład
feel (experience) I’m feeling very well. feel (consider) I feel I should do my best.
have (eat) I’m having breakfast. have (own) I have a dog.
look (see) I’m looking at my dog. look (seem) You look very nice.
see (meet) I’m seeing Mary tomorrow. see (understand, use eyes) I can see you.
smell (ability) I’m smelling the cake. smell (characteristic) This cake smells delicious.
think (decide) I’m thinking about going home. think (believe) I think you should go home.
taste (try) Taste this soup. Do you think it’s all right? taste (smakować) This soup tastes delicious.
weigh (check weight) I’m weighing myself now. weigh (have weight) I weigh 70 kilos.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *