To have — czasownik zwykły

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zastosowania czasownika leksykalnego to have

Posiadać i mieć

Czasownik leksykalny to have jest najczęściej używany w znaczeniu podobnym do polskiego mieć, posiadać itp. W znaczeniu tym jest czasownikiem statycznym (stative verb lub non-progressive verb).

Przykłady

I have a dog. (Mam psa.)

My friends have a big house. (Moi znajomi mają duży dom.)

She has a lot of money. (Ona ma dużo pieniędzy.)

Tom has a sports car. (Tom ma sportowy samochód.)

Gdy czasownik have występuje w tym znaczeniu, pytania i przeczenia w czasach Present Simple i Past Simple można tworzyć poprzez inwersję zamiast przy użyciu operatora do. Zasada ta dotyczy przede wszystkim brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

Przykłady

Have you (got) a car? lub Do you have a car?

Have you (got) a brother? lub Do you have a brother?

I haven’t (got) any money. lub I don’t have any money.

Pytania bez imiesłowu got są również poprawne gramatycznie, ale rzadko używane, spotykane tylko w brytyjskim angielskim, brzmią formalnie i literacko oraz dla wielu użytkowników angielskiego mogą brzmieć dziwnie.

Podsumowując, Brytyjczyk najprawdopodobniej powiedziałby Have you got a car?, a Amerykanin — Do you have a car?, gdyby chciał nas spytać czy posiadamy samochód. Podobne zasady dotyczą got w przeczeniach.

Flakonik z trucizną W bardzo nieformalnych wypowiedziach imiesłów got może występować bez have (niekoniecznie w znaczeniu posiadać), np.:

I got the poison, I got the remedy (Mam truciznę, mam odtrutkę [Poison, the Prodigy])

I got to go. (Muszę iść.)

Konieczność

Czasownik have może też oznaczać musieć, jeśli po nim zostanie użyty czasownik w bezokoliczniku.

Przykłady

I have to buy some sugar. (Muszę kupić cukier.)

Suzie has to pass the exam if she wants to have holidays. (Suzie musi zdać egzamin jeśli chce mieć wakacje.)

Did you have to be so rude? (Czy musiałeś być taki nieuprzejmy?)

They didn’t have to help you. (Nie musieli ci pomagać.)

Czasownik have w tym znaczeniu zastępuje także czasownik modalny must we wszystkich przypadkach, w których must nie może być użyty, czyli np. w czasach przyszłych i przeszłych.

Przykłady

I must go. ale I will have to go.

I must pass the exam. ale I will have to pass the exam.

I must be patient. ale I had to be patient.

W tym znaczeniu have również jest czasownikiem statycznym (stative lub non-progressive verb).

Must/have to — porównanie

Czasowniki must/have to częściowo pokrywają się znaczeniowo, ale występują między nimi też istotne różnice. Powoduje to, że wiele osób uczących się języka angielskiego ma problemy z ich rozróżnieniem.

Podstawowa różnica znaczeniowa między czasownikami must i have to polega na tym, że za pomocą have to wyraża się przymus zewnętrzny, a za pomocą must przymus wewnętrzny, tzn. must używa się do mówienia o tym, co musimy zrobić, bo sami tak chcemy. Użycie czasownika must wskazuje na to, że mówiący sam wewnętrznie czuje lub sobie życzy, aby coś zostało zrobione. Spójrz na przykłady przedstawione w poniższej ramce.

I have to tidy my room. (Muszę posprzątać pokój [bo mama mi kazała].)

I have to get up early. (Muszę wstawać rano [bo np. mam poranne obowiązki].)

I have to go to work. (Muszę iść do pracy [bo inaczej nie będę miał z czego żyć].)

I must pass the exam. (Muszę zdać ten egzamin [bardzo mi na tym zależy, bo jestem ambitny].)

I must talk to him. (Muszę z nim porozmawiać [mam taką wewnętrzną potrzebę].)

I must help my daughter. (Muszę pomóc mojej córce [chcę żeby była szczęśliwa].)

Czasownik have w innych znaczeniach niż mieć

Czasownik have występuje także w wielu wyrażeniach, w których nie oznacza mieć. W tych przypadkach jest czasownikiem aktywnym (action verb).

Przykłady

Wystawny obiad We are having dinner at the moment. (Właśnie jemy obiad.) — have = eat

I’ve had a wonderful time. (Cudownie spędziłem czas.) — have = spend

We took a few minutes to visit the bar and have a glass of Scotch Whiskey. (Wpadliśmy na chwilkę do baru, żeby wypić kieliszek szkockiej.) — have = drink

She’s just had a reply. (Właśnie otrzymała wiadomość.) — have = receive a message

Have a look! (Spójrz!) — have = look

We had a chat in the corridor. (Porozmawialiśmy na korytarzu.) — have = talk

She’s having a baby in March. (W marcu urodzi dziecko.) — have = give birth

Do tworzenia pytań i przeczeń w tych przypadkach używa się operatora do.

W zdaniach tego typu nie używa się natomiast imiesłowu got.

Czasownik pusty have

Czasownik have jest jednym z tzw. czasowników pustych (empty verbs), tzn. występuje w wyrażeniach tylko jako jeden ze składników potrzebnych do utworzenia sformułowania, ale sam w sobie nie ma żadnego konkretnego znaczenia (jest pusty znaczeniowo).

Np. w zdaniu I had breakfast and then had a walk. czasownik have jest użyty jako pusty dwa razy: had breakfast i had a walk.

Kiedy nie używa się got

Imiesłowu got nie używa się w połączeniu z czasownikiem have w następujących sytuacjach:

  • W czasach Perfect, np. I have been to America., nie I have got been to America.
  • W formach czasów ciągłych, np. I’m having breakfast., nie I’m having got breakfast.
  • W krótkich odpowiedziach, np. Have you got a car? Yes, I have., nie Have you got a car? Yes, I have got.
  • Gdy czasownik have jest użyty jako pomocniczy, np. I have seen him several times., nie I have got seen him several time.

Wyrażenia i konstrukcje z czasownikiem have

Wyrażenie had better + bezokolicznik bez to

Wyrażenie had better + bezokolicznik bez to jest bliskim odpowiednikiem polskich wyrażeń typu radzę ci, lepiej żebyś, dobrze by było gdybyś itp. Wyrażenie to jest „silniejsze” od czasowników could i ought to, ale „słabsze” od must/have to.

Przykłady

You had better stay at home. (Lepiej zostań w domu.)

I had better go. (Lepiej już sobie pójdę.)

You had better not take too many painkillers. (Lepiej nie bierz za dużo środków przeciwbólowych.)

Have + dopełnienie + imiesłów bierny

Struktura have + dopełnienie + imiesłów bierny jest używana, gdy mówimy o tym, co zleciliśmy lub kazaliśmy komuś zrobić, przy czym wykonawca tej czynności nie jest ważny i nie jest wymieniony. W skrócie konstrukcję tę można opisać jako have sth donekazać coś zrobić.

Przykłady

Szewc naprawiający but I had my boots repaired. (Oddałem buty do naprawy.)

You have to have your car repaired. (Musisz oddać samochód do naprawy.)

Does it hurt when you have teeth pulled out? (Czy wyrywanie zęba boli?)

I haven’t had my car repaired yet. (Jeszcze nie naprawiłem samochodu — w znaczeniu, że jeszcze nie byłem u mechanika, aby mi go naprawił)

Have + dopełnienie + bezokolicznik bez to

Konstrukcja have + dopełnienie + bezokolicznik bez to ma bardzo podobne znaczenie do poprzedniej, tylko uwzględnia informację o wykonawcy czynności. W skrócie można ją opisać tak: have sb do sthkazać komuś coś zrobić.

Przykłady

We had the waiter pick some wine for us. (Poprosiliśmy kelnera, aby wybrał nam jakieś wino.)

We had the mechanic double-check the fuel pump. (Poprosiliśmy mechanika, by dokładnie sprawdził pompę paliwową.)

Czasownik have w odniesieniu do zdarzeń

Czasownika have używa się również do mówienia o zdarzeniach, które miały miejsce niezależnie od woli mówiącego.

Przykłady

Around three or four years ago we had some money stolen from a donation jar… (Okoły trzy-cztery lata temu skradziono nam pieniądze z naczynia na datki…) (www.guardian-series.co.uk)

We had budget cuts this year. (Mieliśmy cięcia budżetowe w tym roku.)

Ćwiczenia dla początkujących

  1. Wybierz poprawną formę czasownika have

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *