Czasowniki nieregularne

08 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) w języku angielskim stanowią dość liczną grupę, chociaż wbrew pozorom nie jest trudno je zapamiętać. Wystarczy trochę praktyki i zwykłego oczytania, aby naturalnie przyswoić sobie wszystkie formy najważniejszych czasowników, a pozostałe same „przyjdą” z czasem. Poniżej znajduje się tabela wszystkich angielskich czasowników o nieregularnej odmianie. Dodatkowo pod tabelą znajdują się zestawy ćwiczeń o różnym poziomie zaawansowania. Warto znać czasowniki nieregularne, ale nie należy spędzać na ich nauce zbyt dużo czasu.

Czasowniki nieregularne angielski (irregular verbs) - mężczyzna szukający słów w słowniku

Angielskie czasowniki nieregularne

Bezokolicznik Simple Past Past Participle Znaczenie
arise arose arisen wstawać, powstawać
awake awoke awoken budzić, budzić się
be was, were been być
bear bore borne nieść, nosić, rodzić
beat beat beaten bić, ubijać
become became become zostać, stać się
begin began begun zaczynać
bend bent bent zginać (się), pochylać (się)
bet bet bet obstawiać, zakładać się
bid bid/bade bid/bidden oferować, licytować
bind bound bound wiązać, przywiązywać
bite bit bitten gryźć, ugryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown wiać, dmuchać
break broke broken złamać
breed bred bred hodować, rozmnażać się
bring brought brought przynieść
broadcast broadcast broadcast nadawać, emitować
build built built budować, zbudować
burn burnt/burned burnt/burned palić, spalać
burst burst burst przebijać, rozrywać, pękać
bust bust, busted bust, busted przymknąć (imprison)
buy bought bought kupować
cast cast cast rzucać, obsadzać (w roli)
catch caught caught łapać, złapać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung kurczowo się trzymać
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się, pełzać
cut cut cut ciąć, kroić
deal dealt dealt rozdawać
dig dug dug kopać
dive dived/dove dived nurkować
do did done robić
draw drew drawn rysować, ciągnąć
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jechać
dwell dwelt dwelt mieszkać
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać, upadać
feed fed fed karmić, żywić
feel felt felt czuć, dotykać
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fit fitted/fit fitted/fit pasować
flee fled fled uciekać
fling flung flung ciskać, rzucać
fly flew flown latać
forbid forbad(e) forbidden zakazywać, zabraniać
forecast forecast forecast przewidywać
foresee foresaw foreseen przewidywać
foretell foretold foretold przepowiadać
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
forsake forsook forsaken porzucić
freeze froze frozen mrozić
get got got
give gave given dawać
go went gone iść, chodzić
grind ground ground kruszyć, mielić
grow grew grown rosnąć, hodować
hang hanged hanged powiesić (się)
hang hung hung powiesić (coś)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden chować, schować
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać, mieć, posiadać
hurt hurt hurt boleć, sprawiać ból
keep kept kept zachowywać, hodować
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled klękać,
knit knit/knitted knit/knitted robić na drutach
know knew known wiedzieć
lay laid laid kłaść, nakrywać (do stołu)
lead led led prowadzić, kierować
lean leant/leaned leant/leaned pochylać się
leap leapt/leaped leapt/leaped skakać
learn learnt/learned learnt/learned uczyć się
leave left left opuszczać, zostawiać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać, wynajmować
lie lay lain leżeć, kłamać
light lit/lighted lit/lighted zapalać, oświetlać
lose lost lost zgubić, stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet met met spotkać
mishear misheard misheard źle słyszeć, przeszłyszeć się
mislay mislaid mislaid zapodziać, zawieruszyć
mislead misled misled wprowadzić w błąd, zmylić
mistake mistook mistaken pomylić
mow mowed mown/mowed kosić
overcome overcame overcome przezwyciężyć
overdo overdid overdone przesadzać
overhear overheard overheard podsłuchać
overtake overtook overtaken wyprzedzić
pay paid paid płacić
put put put kłaść
quit quit/quitted quit/quitted rzucać, rezygnować
read read read czytać
repay repaid repaid oddawać, zwracać
rid rid rid uwalniać
ride rode ridden jeździć np. konno
ring rang rung dzwonić
rise rose risen rosnąć, wzrastać, podnosić się
run ran run biec
saw sawed sawn/sawed piłować
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustalić
sew sewed sewn/sewed szyć, zszywać
shake shook shaken potrząsnąć
shed shed shed gubić, zrzucać
shine shone shone świecić
shoot shot shot wystrzelić, zastrzelić
show showed shown pokazać
shrink shrank/shrunk shrunk kurczyć się, wzdrygać
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć, zatonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zgładzić, uśmiercić
sleep slept slept spać
slide slid slid wsunąć
sling slung slung ciskać, cisnąć
slink slunk slunk oddalać się chyłkiem
slit slit slit rozcinać
smell smelt/smelled smelt/smelled wyczuwać, pachnieć, śmierdzieć
sow sowed sown/sowed siać
speak spoke spoken mówić, przemawiać
speed sped sped pędzić
spell spelt/spelled spelt/spelled literować
spend spent spent spędzać, wydawać
spill spilt/spilled spilt/spilled rozlać
spin span/spun spun prząść, obracać
spit spat spat pluć
split split split rozłupać
spoil spoilt/spoiled spoilt/spoiled psuć, uszkadzać
spread spread spread rozpościerać
spring sprang sprung skakać
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck przyklejać
sting stung stung ukłuć, użądlić
stink stank stunk śmierdzieć
stride strode stridden kroczyć
strike struck struck uderzać
string strung strung związywać
strive strove striven dążyć, starać się
swear swore sworn kląć, przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swelled/swollen wzrastać, puchnąć
swim swam swum pływać
swing swung swung machać, kołysać się
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć się, podrzeć
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
thrive thrived/throve thrived/thriven dobrze się rozwijać
throw threw thrown zrzucać, rzucać
thrust thrust thrust pchać
tread trod trodden stąpać
undergo underwent undergone ulegać
understand understood understood rozumieć
undertake undertook undertaken podejmować się
undo undid undone rozwiązywać, rozpinać, niweczyć
uphold upheld upheld przestrzegać
upset upset upset przewracać, martwić, denerwować
wake woke woken budzić
wear wore worn być ubranym, ubierać się w
weave wove woven tkać, pleść
weep wept wept płakać, łkać
wet wet/wetted wet/wetted moczyć
win won won wygrać
wind wound wound pozbawić tchu, łapać oddech, wystawić na działanie wiatru
withdraw withdrew withdrawn wyjmować, wycofywać
withold witheld witheld wstrzymać, odmówić, wycofać
withstand withstood withstood stawiać opór, wytrzymywać
wring wrung wrung wykręcać, ukręcać
write wrote written pisać

Poniżej znajdują się zestawy ćwiczeń i testów na czasowniki nieregularne – angielski. Możesz dzięki nim sprawdzić czy masz już opanowane angielskie czasowniki nieregularne.

Ćwiczenia z czasowników nieregularnych

Zobacz również

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *