Czasowniki nieregularne V

05 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Dopisz brakujące formy czasowników

1.

Bezokolicznik Simple Past Past Participle
came
flown
leave
stood
take
told
ridden
buy
let
meant
wove
sprung
seek
rid
grind
swell lub swelled
spread
bid lub bid lub bid
arose
wound