Say, tell czy speak

17 września 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa say, tell i speak są często mylone ze względu na podobne znaczenia. Są to czasowniki, które mimo podobieństw znaczeniowych występują w różnych kontekstach.

Say tłumaczymy jako mówić, powiedzieć. Czasownik ten nie wymaga dopełnienia, ale jeśli chcemy go umieścić w zdaniu, musimy dodać przyimek to. Say jest też używany w mowie zależnej jako czasownik wprowadzający przytaczaną wypowiedź.

Słowo tell tłumaczy się jako powiedzieć, poinformować, kazać, wskazywać i przeważnie używane jest wraz z dopełnieniem dalszym. Nie używamy wówczas przyimka to.

Speak znaczy mówić (np. jakimś językiem), rozmawiać (wówczas używamy na ogół przyimka to), przemawiać. Słowo to używane jest najczęściej jeśli mówimy o rozmowie dwóch lub więcej osób.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa say w zdaniach

She said that she was busy (diki.pl)
Powiedziała, że jest zajęta
Now the French will say there is no problem, there never has been any problem (pl.bab.la)
Teraz Francuzi powiedzą, że nie ma i nigdy nie było żadnego problemu

Przykłady użycia słowa tell w zdaniach

I’ll tell you what happened when we get home (diki.pl)
Powiem ci, co się stało kiedy dojdziemy do domu
If you see anything suspicious, tell the police (macmillandictionary.com)
Jeśli zobaczysz coś podejrzanego, poinformuj policję

Przykłady użycia słowa speak w zdaniach

I phoned your office and spoke to your assistant (macmillandictionary.com)
Zadzwoniłem do twojego biura i rozmawiałem z twoją asystentką
I was so shocked I couldn’t speak (ldoceonline.com)
Byłem tak zszokowany, że nie mogłem mówić

Kilka często używanych zwrotów i idiomów

if you say so
skoro tak mówisz
needless to say
nie trzeba mówić
not say a word
nic nie powiedzieć
say hello
przywitać się
speak up
mówić głośniej
tell a lie
skłamać
tell somebody off
upomnieć kogoś
tell the truth
mówić prawdę

Say, tell czy speak — ćwiczenie

You need to be registered and logged in to take this quiz. Zaloguj się albo załóż konto.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *