Adapt czy adopt

30 marca 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Słowa adapt i adopt są często mylone ze względu na podobną pisownię i znaczenie. Obydwa słowa są czasownikami.

Adapt znaczy adaptować, dostosować, dopasować. Oznacza to przystosowanie do potrzeb czy warunków.

Natomiast adopt znaczy adoptować, przyjąć, rozumiane jako przyjęcie czegoś na własny użytek lub adopcję.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa adapt w zdaniach

It took me a long time to adapt to life in this country
Zajęło mi dużo czasu przystosowanie się do życia w tym kraju
In New Mexico we had to adapt to a different climate (diki.pl)
W Nowym Meksyku musieliśmy się przystosować do innego klimatu

Przykłady użycia słowa adopt w zdaniach

We are planning to adopt a child (englishleap.com)
Planujemy zaadoptować dziecko
Our aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011 (pl.bab.la)
Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku

Adapt czy adopt — ćwiczenie

1. A lot of children buy books after they have been __________ for television.
 
 
2. Congress finally __________ the law after a two-year debate.
 
 
3. It took him a long time to __________ himself to his new surroundings.
 
 
4. Becoming a member of a society means __________ its values.
 
 
5. All the teams __________ different approaches to the problem.
 
 
6. We have to __________ quickly to the new system.
 
 
7. Three of her novels have been __________ for television.
 
 
8. Eventually, music companies will __________ to these new services.
 
 
9. Since 1990, at least 25 states have __________ the law.
 
 
10. The present name of our school was __________ in 2001.
 
 

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *