Sylwester. Przetłumacz na język angielski

30 grudnia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Mój narzeczony zaprosił mnie na ekskluzywny bal.

Przykładowa odpowiedź

My fiancée invited me to an exclusive ball.

 

Gdy tylko wybiła północ, fajerwerki zaczęły rozświetlać niebo.

Przykładowa odpowiedź

As soon as the clock struck midnight, fireworks started to light up the sky.

 

Świetnie się bawiliśmy i przetańczyliśmy całą noc.

Przykładowa odpowiedź

We had a great time and danced the night away.

 

Pod żadnym pozorem dzieci nie powinny strzelać z petard.

Przykładowa odpowiedź

Under no circumstances should children throw bangers.

 

Wypiliśmy po kieliszku schłodzonego szampana i życzyliśmy sobie szczęśliwego nowego roku.

Przykładowa odpowiedź

We drank a glass of cooled champagne each and wished one another a happy New Year.

 

Prowadzona przez celebrytkę impreza obfitowała we wspaniałe występy na żywo.

Przykładowa odpowiedź

The event hosted by the celebrity was full of splendid live performances.

 

Na dziesięć sekund przed północą zaczęliśmy odliczanie.

Przykładowa odpowiedź

We started the countdown at ten seconds to midnight.

 

Zdaniem niektórych, gwarancją udanej imprezy są dobra muzyka i napoje wyskokowe.

Przykładowa odpowiedź

According to some people, good music and alcoholic beverages can guarantee a successful party.

 

Wydarzenie to było wyczekiwane przez ludzi na całym świecie.

Przykładowa odpowiedź

The event was anticipated by people from all over the world.

 

Postanowiliśmy zorganizować nieformalne spotkanie z kolegami szkolnym.

Przykładowa odpowiedź

We decided to organise an informal get-together with our schoolmates.