Strona bierna a mowa zależna

24 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

W stronie biernej mogą być używane czasowniki i konstrukcje typowe dla mowy zależnej. Są to bezosobowe zdania, w których sprawca czynności nie jest istotny lub nieznany, i w których chodzi przede wszystkim o przedstawienie jakichś faktów.

W języku polskim są to zdania typu Mówi się…, Uważa się…, Podobno…, Przypuszcza się… itd. Po angielsku są to zdania w rodzaju It is said, It is believed, It is alleged itp. lub Something is believed/alleged/said… itp., np.:

 

It is believed that surveyors in ancient Egypt laid out right angles using a rope that they bent into the shape of a triangle.

It is believed that excessive CO2 emissions cause global warming.

 

lub

 

Surveyors in ancient Egypt are believed to to have laid out right angles using a rope that they bent into the shape of a triangle.

Excessive CO2 emissions are believed to cause global warming. Kominy frabry - ilustracja Strona bierna a mowa zależna


 
Na podstawie przedstawionych powyżej przykładów można wyróżnić dwa typowe rodzaje opisywanych struktur:

 

A: It + to be + passive participle + that

 

B: podmiot + to be + passive participle + bezokolicznik z to

 
W strukturze A zwykle używane są m.in. następujące czasowniki raportujące: admit, expect, allege, announce, hope, mention, propose, recommend, regret, report, say, suppose i wiele więcej.

W strukturze B często można spotkać czasowniki raportujące allege, find, know, mean, estimate, show, observe, reveal i wiele innych.

Strona bierna a mowa zależna — więcej informacji

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *