Użycie czasownika get w stronie biernej

23 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasami zamiast to be do tworzenia zdań w stronie biernej używa się czasownika get, np.:

 

I got busted by the cops when I was in Vegas. (Aresztowano mnie, gdy byłem w Vegas).

Cela więzienna - get w stronie biernej w języku angielskim - ilustracja

Czasownik get jest używany w nieformalnym języku, najczęściej w kontekstach dotyczących krótkotrwałych przypadkowych lub nagłych zdarzeń. Nie używa się go do opisywania zaplanowanych poważnych przedsięwzięć, np.:

 

This house was built in 1874. nie This house got built in 1874.

Pytania i przeczenia z get

Pytania i przeczenia w stronie biernej z użyciem czasownika get tworzy się w normalny sposób, tzn. przy użyciu czasownika posiłkowego do w czasach prostych i wg odpowiednich zasad w innych czasach, np.:

 

Włamywacz z workiem i łomem - ilustracja Pytania i przeczenia z get I got up early. → I didn’t get up early.

 

His car got stolen. → His car didn’t get stolen.

 

The burglar had got in through the window. → The burglar had not got in through the window.

Czasownik get w znaczeniu zwrotnym

Czasownik get jest często używany w idiomatycznych konstrukcjach o znaczeniu zwrotnym (typu myć się, ubierać się itp.), np.:

 

I got up early. (Wstałem wcześnie)

I got washed. (Umyłem się)

I got dressed. (Ubrałem się)

Więcej informacji

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *