Strona bierna w czasach prostych

21 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zdania w stronie biernej w czasach prostych (present simple, past simple oraz future simple) tworzy się poprzez zestawienie odpowiedniej dla danego czasu prostej formy czasownika to be i imiesłowu biernego (passive participle — taki sam, jak tzw. trzecia forma czasownika)

Strona bierna w czasie present simple

Czasownik to be w czasie present simple w zależności od liczby i osoby ma następujące formy: am, is oraz are. Dodatkowo czasownik to be może w stronie biernej wystąpić w formie bezokolicznikowej bez to, gdy w zdaniu użyty jest czasownik modalny. Poniżej znajdują się przykłady zdań w stronie biernej z użyciem czasu present simple:

 

For myself, I can only say that I am astonished and somewhat terrified at the results of this evening’s experiments. (Arthur Sullivan)

 

When LSD is combined with alcohol, the visual hallucinations common in a trip often decrease, and the user often finds themselves able to consume more alcohol than normal without experiencing the same level of inebriation. (scu.edu)

Zarówka - ilustracja strona bierna

Incandescent bulbs are manufactured in a wide range of sizes, light output, and voltage ratings… (Wikipedia)

 

Anyone Can Be Found on Social Media in 12 Hours… (Mashable)

Strona bierna w czasie past simple

Czasownik to be w czasie past simple w zależności od liczby i osoby ma formy was i were. Poniżej znajdują się przykłady zdań w stronie biernej z użyciem czasu past simple:

 

The girl was kidnapped on May 23, 1982, in Montana.

 

We were invited to a costume party.

Strona bierna w czasie future simple

Czasownik to be w czasie future simple występuje w formie will be niezależnie od liczby i osoby. Poniżej znajdują się przykłady zdań w stronie biernej z użyciem czasu future simple:

 

If you do well, you will be paid richly.

 

The work will be awarded the mark assigned to the relevant position in the class.

Zestawienie form biernych i czynnych w czasach prostych

Poniżej znajduje się tabela zawierająca zestawienie form czynnych i biernych w czasach prostych (present simple, past simple oraz future simple).

 

Czas Strona czynna Strona bierna
present simple He cooks dinner. Dinner is cooked by him.
present simple I cook dinner. Dinner is cooked by me.
present simple They cook dinner. Dinner is cooked by them.
past simple Someone saw him on the beach. He was seen on the beach.
past simple Someone saw them on the beach. They were seen on the beach.
future simple We will finish the work soon. The work will be finished soon.

Be going to w stronie biernej

Zdania w stronie biernej z użyciem wyrażenia be going to tworzy się poprzez zestawienie odpowiedniej formy wyrażenia be going to z imiesłowem biernym, np.:

 

We are going to finish this work today. → This work is going to be finished today.

 

If cats and dogs are going to be killed in pounds anyway, why not let them be used in experiments? (PETA)

 

I thought we were going to be nailed.

Więcej informacji o stronie biernej w języku angielskim

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *