Strona bierna w czasach perfect

23 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

W przypadku czasów perfect zdania w stronie biernej najczęściej tworzy się w czasach present perfect i past perfect oraz future perfect.

Do tworzenia tych zdań używa się czasownika to be w formie odpowiadającej wybranemu czasowi (has/have been w present perfect, had been w past perfect oraz will have been w future perfect) i imiesłowu biernego, np.:

 

Tom has been taken to the hospital.

Our house had been painted before we returned.

Being a tax haven will have been a disaster for the people of Cyprus. (taxresearch.com)

Przykłady

Poniżej znajduje się więcej przykładów tych trzech typów zdań z tłumaczeniami.

Czas Przykład Tłumaczenie
present perfect To date, 78 people have been arrested in the investigation. Do tej pory w toku śledztwa zostało aresztowanych już 78 osób.
present perfect I have been brought up in a world dominated by men. Wychowałam się w świecie zdominowanym przez mężczyzn.
present perfect Admission results have been published. Zostały opublikowane wyniki rekrutacji.
past perfect No official nominees had been announced this year. W tym roku oficjalnie nie ogłoszono ani jednego kandydata.
past perfect They believe the murder was planned in advance because the “grave” had been dug earlier. Niewykluczone, że morderstwo zostało zaplanowane, ponieważ „grób” został wykopany wcześniej.
past perfect A barbecue which had been discarded in an external bin caused a fire at a house yesterday morning. Grill wrzucony do śmietnika spowodował wczoraj rano pożar domu.
future perfect In seventy years, time travel will have been invented. Za 70 lat będą możliwe podróże w czasie.
future perfect I tell you the truth, whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you release on earth will have been released in heaven. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
future perfect Form DS1 will have been completed by your lender. Formularz DS1 zostanie wypełniony przez kredytodawcę.

Więcej informacji

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *