Strona bierna w czasach ciągłych (continuous)

23 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

W czasach ciągłych (continuous) zdania w stronie biernej tworzy się poprzez użycie czasownika to be w formie odpowiedniej dla wybranego czasu, formy being oraz imiesłowu biernego. Poniżej przedstawiona jest ogólna struktura takich zdań:

 

podmiot + am/is/are + being + imiesłów bierny

Czas present continuous

Spójrzmy na poniższe przykładowe zdanie w stronie czynnej w czasie present continuous:

 

Suzie is driving a car.

 

Zdanie to można wyrazić w stronie biernej w następujący sposób:

 

The car is being driven by Suzie.

 

W zdaniu tym użyte zostały czasownik to be w formie is (bo zdanie jest w czasie teraźniejszym), forma being oraz imiesłów bierny (driven).

Czas past continuous

W czasie przeszłym zdania tworzy się bardzo podobnie, jak w teraźniejszym. Inna jest tylko forma czasownika to be. Zamiast formy teraźniejszej (am, is, are) używa sie formy przeszłej, czyli was lub were. Ogólna struktura zdań w stronie biernej w czasie past continuous jest następująca:

 

podmiot + was/were + being + imiesłów bierny

 

Spójrzmy na poniższe przykładowe zdanie w stronie czynnej w czasie past continuous:

Dziewczyna podglądająca przez okno

We knew that someone was spying on us.

 

Zdanie to można wyrazić w stronie biernej w następujący sposób:

 

We knew we were being spied on.

 

W zdaniu tym użyte zostały czasownik to be w formie were (bo zdanie jest w czasie przeszłym), forma being oraz imiesłów bierny (spied).

Pozostałe czasy ciągłe

Zdania w stronie biernej można też tworzyć w innych czasach ciągłych, chociaż zdania takie spotyka się niezwykle rzadko, a niektóre formy gramatyczne (np. strona bierna czasu future perfect continuous) tego typu występują wyłącznie w opracowaniach podręcznikowych.

Więcej informacji

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *