Rozkazy, prośby i propozycje w mowie zależnej

13 czerwca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Do relacjonowania nakazów, zakazów próśb itp. w mowie zależnej w języku angielskim najczęściej używa się czasowników tell i ask w konstrukcji tell/ask sb. to do sth. (tell + dopełnienie dalsze + bezokolicznik), np.:

Mowa wprost: Give her simple, healthy food. (Dawaj jej lekkie, zdrowe jedzenie.)

Mowa zależna: Mr. Craven told Mrs. Medlock to give Mary simple and healthy food. (Pan Craven polecił Pani Medlock podawać Mary lekkie i zdrowe jedzenie.)

 

Mowa wprost: Let her run wild in the garden. (Niech szaleje w ogrodzie.) Mowa zależna: Mr. Craven asked Mrs. Medlock to let Mary run wild in the garden. (Pan Craven poprosił Panią Medlock, aby pozwoliła Mary szaleć w ogrodzie.)

Dzieci bawiące się w ogrodzie

 

Mowa wprost: I want you and Dick and Miss Mary to stand in a row and listen to me.

Mowa zależna: Colin told them to stand in a row and listen to him.

 

W bardziej nieformalnym języku można opuścić dopełnienie dalsze, np. Colin asked (Mary) to come closer.

 

Inne czasowniki wprowadzające

Oprócz czasowników tell i say do wyrażania nakazów, próśb, zakazów itp. w mowie zależnej w języku angielskim używa się także czasowników order, recommend, deny, suggest, command, instruct, forbid, request, beg, urge itp.

Czasowniki te mogą występować w różnych konstrukcjach gramatycznych.

 

Zamień poniższe zdania na mowę zależną używając konstrukcji tell sb. to do sth.

 1. Give me some water.
 2. Wait for me outside.
 3. Take me to the hospital.
 4. Stop making that annoying noise.

 

Rozwiązanie

 1. He told me to give him some water.
 2. He told me to wait for him outside.
 3. He told me to take him to the hospital.
 4. He told me to stop making the annoying noise.

 

Rozkazy i nakazy w mowie zależnej

Do opisywania nakazów w mowie zależnej często używa się czasowników must, have to oraz formy be to, np.:

Everybody had to do everything he told them.

Mrs. Medlock said I was to carry tha’ breakfast an’ tea an’ dinner into th’ room next to this.

Krojenie pieczeni

Mother said I must tell you to keep out o’ doors as much as you could…

 

Zamień poniższe zdania na mowę zależną używając czasowników had to, must lub konstrukcji be to.

 1. Stay at home (I, had to).
 2. Serve breakfast at 9 o’clock. (she, must)
 3. Today you will do some weeding in the garden.

 

Rozwiązanie

 1. He said I had to stay at home.
 2. He said she must serve breakfast at 9 o’clock.
 3. He said that today I must do some weeding in the garden.

 

Zakazy w mowie zależnej

Zakazy w mowie zależnej wyraża się poprzez dodanie słowa not przed bezokolicznikiem lub czasownikiem w innej formie, zależnie od użytej konstrukcji, np.:

 

Mowa wprost: Don’t talk about dying.

Mowa zależna: He ordered us not to talk about dying.

 

Mowa wprost: Don’t dare to say a word about it!

Mowa zależna: He warned us not to say a word about it.

 

Mowa wprost: Don’t look after her too much.

Mowa zależna: He suggested not looking after her too much.

 

Propozycje

Do wyrażania propozycji w mowie zależnej w języku angielskim oprócz tell i say można używać czasowników offer, suggest, recommend itp.

 

I offered taking them with me.

She suggested going to the cinema.

He recommended looking for something unusual.

 

Dodatkowe informacje

Profesor

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *