Past perfect continuous

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie past perfect continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie past perfect continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie past perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia had been i imiesłowu teraźniejszego (czasownika z końcówką -ing).

Ogólna struktura zdań

podmiot + had been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania oznajmujące
Ihad beenwatching
Youhad beenwatching
He/She/Ithad beenwatching
Wehad beenwatching
Youhad beenwatching
Theyhad beenwatching

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie past perfect continuous tworzymy poprzez zamianę miejscami operatora had i podmiotu w zdaniu oznajmującym.

Ogólna struktura zdań

had + podmiot + been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania pytające
HadIbeen watching?
Hadyoubeen watching?
Hadhe/she/itbeen watching?
Hadwebeen watching?
Hadyoubeen watching?
Hadtheybeen watching?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie past perfect continuous tworzymy poprzez dodanie słowa not po operatorze had w zdaniu oznajmującym.

Ogólna struktura zdań

podmiot + had + not + been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania przeczące
Ihad not beenwatching
Youhad not beenwatching
He/She/Ithad not beenwatching
Wehad not beenwatching
Youhad not beenwatching
Theyhad not beenwatching

Zasady użycia czasu past perfect continuous

Czasu past perfect continuous używamy do mówienia o dłuższych czynnościach lub wydarzeniach, które trwały nieprzerwanie od pewnego momentu w przeszłości do pewnego momentu w przeszłości. Czas ten jest odpowiednikiem czasu present perfect dotyczącym przeszłości.

Przykłady

He said that in his watch he had been sheltering behind the deckhouse, as there was a rain storm, when he saw a tall, thin man… (Dracula, Bram Stoker)

past perfect continuous - ilustracja - człowiek w kapturze w czasie deszczu

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *