Past perfect continuous

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie past perfect continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie past perfect continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie past perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia had been i imiesłowu teraźniejszego (czasownika z końcówką -ing).

Ogólna struktura zdań

podmiot + had been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania oznajmujące
I had been watching
You had been watching
He/She/It had been watching
We had been watching
You had been watching
They had been watching

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie past perfect continuous tworzymy poprzez zamianę miejscami operatora had i podmiotu w zdaniu oznajmującym.

Ogólna struktura zdań

had + podmiot + been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania pytające
Had I been watching?
Had you been watching?
Had he/she/it been watching?
Had we been watching?
Had you been watching?
Had they been watching?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie past perfect continuous tworzymy poprzez dodanie słowa not po operatorze had w zdaniu oznajmującym.

Ogólna struktura zdań

podmiot + had + not + been + imiesłów teraźniejszy

past perfect continuous — zdania przeczące
I had not been watching
You had not been watching
He/She/It had not been watching
We had not been watching
You had not been watching
They had not been watching

Zasady użycia czasu past perfect continuous

Czasu past perfect continuous używamy do mówienia o dłuższych czynnościach lub wydarzeniach, które trwały nieprzerwanie od pewnego momentu w przeszłości do pewnego momentu w przeszłości. Czas ten jest odpowiednikiem czasu present perfect dotyczącym przeszłości.

Przykłady

He said that in his watch he had been sheltering behind the deckhouse, as there was a rain storm, when he saw a tall, thin man… (Dracula, Bram Stoker)

past perfect continuous - ilustracja - człowiek w kapturze w czasie deszczu

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *