Future simple

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie future simple

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future simple.

Zdania oznajmujące

W czasie future simple zdania oznajmujące tworzymy podobnie jak w czasie present simple, tylko dodatkowo używamy czasownika posiłkowego shall/will.

Struktura zdań: podmiot + shall/will + bezokolicznik

Zdania oznajmujące
I will/shall go to the cinema.
You will/shall go to the cinema.
He/She/It will/shall go to the cinema.
We will/shall go to the cinema.
You will/shall go to the cinema.
They will/shall go to the cinema.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future simple tworzymy stawiając czasownik posiłkowy shall/will przed podmiotem zdania.

Struktura zdań: shall/will + podmiot + bezokolicznik

Zdania pytające
Will/Shall I go to the cinema.
Will/Shall you go to the cinema.
Will/Shall he/she/it go to the cinema.
Will/Shall we go to the cinema.
Will/Shall you go to the cinema.
Will/Shall they go to the cinema.

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy poprzez dodanie słowa not po czasowniku posiłkowym shall/will w zdaniu twierdzącym.

Struktura zdań: podmiot + shall/will + not + bezokolicznik

Zdania przeczące
I will/shall not go to the cinema.
You will/shall not go to the cinema.
He/She/It will/shall not go to the cinema.
We will/shall not go to the cinema.
You will/shall not go to the cinema.
They will/shall not go to the cinema.
Uwaga

Formy shall not i will not w mowie są zazwyczaj skracane do postaci shan’t i won’t.

Różnica między shall i will

Słowo shall w czasie future simple jest używane tylko w brytyjskiej angielszczyźnie w takim samym znaczeniu, jak will, chociaż używa się go coraz rzadziej.

Zasady użycia czasu future simple

Przewidywanie i przepowiadanie przyszłości

Czas future simple jest używany do wyrażania spekulacji i przewidywań na temat przyszłości, jak coś będzie wyglądało, czy coś będzie możliwe itp. oraz do przepowiadania przyszłości.

Przykłady

In the future people will travel to Mars.

You will be happy.

They will not pass the exams.

Prognozowanie pogody

Czas future simple służy również do mówienia o przewidywanej pogodzie.

Przykłady

futurew simple - ilustracja - deszczowa chmura It will rain tomorrow.

It will be sunny tomorrow.

Tomorrow will be a beautiful, sunny day.

Informowanie o przyszłości

Czasu future simple używa się do informowania i pytania o przyszłe zdarzenia w przypadkach, gdy nie ma powodu do użycia czasu present continuous ani wyrażenia be going to.

Przykłady

I’ll need your help.

He will try again.

Will it be possible in the future?

Spontaniczne decyzje

Czasu future simple używamy również, gdy podejmujemy szybkie spontaniczne decyzje, działając pod wpływem chwili. Może to być sytuacja w sklepie, podczas rozmowy telefonicznej itp.

Przykłady

Which dress do you like most? I think I’ll take the black one.

I’ll take it for you.

I’ll collect the children from school today.

future simple angielski - ilustracja - rozbrykane dzieci

Uwaga

W tym przypadku używany jest tylko operator will.

Rozkazy, polecenia

Czas future simple używany jest też do wydawania rozkazów i poleceń, szczególnie w wojsku.

Przykłady

You will be there at twelve o’clock.

You will go to that building and bring me some items from there.

Zdania warunkowe

Czas future simple używany jest też w zdaniach warunkowych I typu.

Ćwiczenia dla początkujących

Testy dla średniozaawansowanych

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *