Future perfect

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect.

Zdania oznajmujące

W czasie future perfect zdania twierdzące tworzymy przy użyciu wyrażenia shall/will have oraz imiesłowu przeszłego czasownika (tzw. trzeciej formy czasownika).

Struktura zdań: podmiot + wil/(shall) have + imiesłów przeszły

Zdania oznajmujące
I will/shall have finished this by tomorrow.
You will have finished this by tomorrow.
He/She/It will have finished this by tomorrow.
We will/shall have finished this by tomorrow.
You will have finished this by tomorrow.
They will have finished this by tomorrow.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future perfect tworzymy poprzez zastosowanie inwersji, czyli zamianę miejscami podmiotu i czasownika will/shall

Struktura zdań: will/(shall) + podmiot + have + imiesłów przeszły

Zdania pytające
Will/Shall I have finished this by tomorrow?
Will you have finished this by tomorrow?
Will he/she/it have finished this by tomorrow?
Will/Shall we have finished this by tomorrow?
Will you have finished this by tomorrow?
Will they have finished this by tomorrow?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie future perfect tworzymy dodając słowo not między czasownikiem will/shall a have w zdaniu twierdzącym.

Struktura zdań: podmiot + wil/(shall) + not + have + imiesłów przeszły

Zdania przeczące
I will/shall not have finished this by tomorrow.
You will not have finished this by tomorrow.
He/She/It will not have finished this by tomorrow.
We will/shall not have finished this by tomorrow.
You will not have finished this by tomorrow.
They will not have finished this by tomorrow.

Zasady użycia czasu future perfect

Mówienie o przyszłości

Czas future perfect jest używany do mówienia, że pewna czynność w określonym momencie w przyszłości będzie już zakończona. Zdania w tym czasie są odpowiednikami polskich zdań typu Jutro o tej porze będę już po pracy, Za dwa dni o tej godzinie będzie już po wszystkim itd.

Przykłady

By this time tomorrow I will have finished working ot this task.

I will have finished preparing the dinner before you return home.


Zasady użycia czasu future perfect ilustracja - kobieta przygotowująca posiłek

Przewidywanie

Czasu future perfect używa się także do wyrażania przewidywań, że jakaś czynność została już wykonana, że jest już zakończona. Zdania takie odnoszą się do przeszłości.

Przykłady

He will have finished his work by now.

She will have prepered the dinner by now.

He will have repaired the TV by now.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *