Future Perfect Continuous

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie future perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia will/(shall) have been w połączeniu z formą imiesłowu teraźniejszego czasownika (tzw. czasownik z końcówką -ing).

Struktura zdań: podmiot + will/(shall) have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania oznajmujące
I will/shall have been working
You will have been working
He/She/It will have been working
We will/shall have been working
You will have been working
They will have been working

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future perfect continuous tworzymy zamieniając miejscami operator will/shall z podmiotem, po którym dodaje się wyrażenie have been i imiesłów teraźniejszy (tzw. czasownik z końcówką -ing).

Struktura zdań: will/(shall) + podmiot + have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania pytające
Will/Shall I have been working?
Will you have been working?
Will he/she/it have been working?
Will/Shall we have been working?
Will you have been working?
Will they have been working?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie future perfect continuous tworzymy dodając słowo not za operatorem will/shall w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: podmiot + will/(shall) + not + have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania przeczące
I will/shall not have been working
You will not have been working
He/She/It will not have been working
We will/shall not have been working
You will not have been working
They will not have been working

Zasady użycia czasu future perfect continuous

Czas future perfect continuous jest używany do mówienia, że w określonym momencie w przyszłości minie określony czas wykonywania jakiejś czynności. Innymi słowy czynność rozpoczęła się w pewnym momencie w przeszłości, trwa także dzisiaj i w pewnym momencie w przyszłości, o którym mówimy minie określona ilość czasu jej wykonywania.
Przykłady

I will have been working for this company for five years next month.

When he arrives tomorrow he will have been travelling for over 30 hours.

In march we will have been living here for 25 years.


Zasady użycia czas future perfect continuous - ilustracja - wiedźma z kryształową kulą

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *