Future Perfect Continuous

21 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie future perfect continuous

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future perfect continuous.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące w czasie future perfect continuous tworzymy przy użyciu wyrażenia will/(shall) have been w połączeniu z formą imiesłowu teraźniejszego czasownika (tzw. czasownik z końcówką -ing).

Struktura zdań: podmiot + will/(shall) have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania oznajmujące
Iwill/shall have beenworking
Youwill have beenworking
He/She/Itwill have beenworking
Wewill/shall have beenworking
Youwill have beenworking
Theywill have beenworking

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future perfect continuous tworzymy zamieniając miejscami operator will/shall z podmiotem, po którym dodaje się wyrażenie have been i imiesłów teraźniejszy (tzw. czasownik z końcówką -ing).

Struktura zdań: will/(shall) + podmiot + have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania pytające
Will/ShallIhave beenworking?
Willyouhave beenworking?
Willhe/she/ithave beenworking?
Will/Shallwehave beenworking?
Willyouhave beenworking?
Willtheyhave beenworking?

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie future perfect continuous tworzymy dodając słowo not za operatorem will/shall w zdaniu oznajmującym.

Struktura zdań: podmiot + will/(shall) + not + have been + imiesłów teraźniejszy

Zdania przeczące
Iwill/shall nothave beenworking
Youwill nothave beenworking
He/She/Itwill nothave beenworking
Wewill/shall nothave beenworking
Youwill nothave beenworking
Theywill nothave beenworking

Zasady użycia czasu future perfect continuous

Czas future perfect continuous jest używany do mówienia, że w określonym momencie w przyszłości minie określony czas wykonywania jakiejś czynności. Innymi słowy czynność rozpoczęła się w pewnym momencie w przeszłości, trwa także dzisiaj i w pewnym momencie w przyszłości, o którym mówimy minie określona ilość czasu jej wykonywania.
Przykłady

I will have been working for this company for five years next month.

When he arrives tomorrow he will have been travelling for over 30 hours.

In march we will have been living here for 25 years.


Zasady użycia czas future perfect continuous - ilustracja - wiedźma z kryształową kulą

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *