Future in the Past

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań w czasie future in the past

Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu tworzenia zdań w czasie future in the past.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące tworzymy przy użyciu czasownika would/should w połączeniu z bezokolicznikową formą czasownika. Czasownik should jest używany tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Struktura zdań: podmiot + would/should + bezokolicznik

Zdania oznajmujące
I said that I would/should go with her.
You said that you would go with her.
He/She/It said that he/she/it would go with her.
We said that we would/should go with her.
You said that you would go with her.
They said that they would go with her.

Zdania pytające

Zdania pytające w czasie future in the past tworzymy zamieniając miejscami podmiot i would/should.

Struktura zdań: would/should + podmiot + bezokolicznik

Zdania pytające
Would/Should I go with her?
Would you go with her?
Would he/she/it go with her?
Would/Should we go with her?
Would you go with her?
Would they go with her?

Zdania przeczące

Zdania przeczące tworzymy dodając słowo not do would/should.

Struktura zdań: podmiot + would/should + not + bezokolicznik

Zdania przeczące
I said that I would/should not (wouldn't/shouldn't) go with her.
You said that you would not (wouldn't) go with her.
He/She/It said that he/she/it would not (wouldn't) go with her.
We said that we would/should not (wouldn't/shouldn't) go with her.
You said that you would not (wouldn't) go with her.
They said that they would not (wouldn't) go with her.
Uwaga

Formy would not i should not w mowie zazwyczaj redukuje się do postaci wouldn’t i shouldn’t.

Zasady użycia czasu future in the past

Przyszłość w przeszłości

Czasu future in the past używamy, gdy mówimy że określone zdarzenie w pewnym momencie w przeszłości było wydarzeniem przyszłym. Czasu tego użyjemy np., aby powiedzieć, że wczoraj ktoś nam obiecał, że następnego dnia coś dla nas zrobi i w wielu innych tego rodzaju sytuacjach.
Future in the past ilustracja królik z ołówkiem
Przykłady

He promised that he would write it.

She said she would go to the cinema.

You promised you would take me with you.

I hoped I would pass the exam.

Tryby warunkowe i mowa zależna

Czas future in the past jest również używany w mowie zależnej i drugim trybie warunkowym.

Ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenia dla średniozaawansowanych

Ćwiczenia dla zaawansowanych

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *