Should

23 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne o czasowniku should

  • Czasownik should jest czasownikiem modalnym.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: You should stay at home.
  • Po czasowniku should występuje bezokolicznik bez to, np.: I should go.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Should I go? i I should not go.
  • Przecząca forma skrócona czasownika should to shouldn't.
  • Czasownik should nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • Czasownik should może być też używany w drugim i trzecim okresie warunkowym.
  • Czasownik should może być też używany do budowy niektórych czasów gramatycznych, np.: Future in the Past.
  • Jest używany w niektórych rodzajach zdań warunkowych jako przeszła forma czasowników shall i will. W zdaniach takich znajduje zastosowanie w pierwszej osobie liczby pojedynczej (w tym zastosowaniu wychodzi już z użycia) i mnogiej (w pozostałych osobach używa się would), np. If I knew, I should/would tell you.
  • W mowie zależnej występuje jako przeszła forma czasowników shall i will w pierwszej osobie liczby pojedynczej (w tym zastosowaniu wychodzi już z użycia) i mnogiej — w pozostałych osobach używa się would.

Zakres użycia czasownika should

Obowiązki, rady co robić itp.

Czasownik should jest używany do wyrażania opinii, że ktoś powinien coś zrobić lub nie powinien czegoś robić.

Przykłady

You shouldn’t be so rude to him.

She should take into account the typical procedures.

You shouldn't bounce spam and viruses.

'You should learn not to make personal remarks,' Alice said with some severity… (Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll)

W zdaniach pytających czasownik should jest używany do zasięgania opinii innych osób na temat tego, co powinno lub czego nie powinno się zrobić. W tych przypadkach jest mniej zdecydowaną formą czasownika shall.

Przykłady

What kind of visa should I get?

When should I get vaccinated?

Should we prosecute marijuana smokers?

W znaczeniu opisywanym w tym punkcie oraz zdaniach wyrażających logiczną możliwość czasownik should praktycznie pokrywa się znaczeniowo z czasownikiem ought to, ale jest od niego znacznie częściej używany.

Wnioskowanie

Czasownika should używamy także, by powiedzieć, że coś jest logicznie możliwe, bo taki wniosek płynie z obserwowanej sytuacji.

Przykłady

When in Africa you should be able to see many exotic animals.

I don’t see any clouds in the sky. It shouldn’t rain today.

I asked the waiter, and he said it was called "paprika hendl," and that, as it was a national dish, I should be able to get it anywhere along the Carpathians. (Dracula, Bram Stoker)

Przypuszczenia, propozycje, sugestie, zdziwienie, zaniepokojenie itp.

Czasownik should jest używany w połączeniu z that oraz przymiotnikiem (np. important, essential, eager, vital, essential), rzeczownikiem (np. wish, desire) lub czasownikiem (np. insist, recommend, suggest, advise) w wypowiedziach wyrażających zdziwienie, przypuszczenia, propozycje, sugestie, zaniepokojenie, zdanie że coś jest ważne itp.

Przykłady

He insists that I should go with him.

It is important that you should finish it before ten.

A telegram came from Van Helsing at Amsterdam whilst I was at dinner, suggesting that I should be at Hillingham tonight… (Dracula, Bram Stoker)

But then, to be capable of all this, it is necessary that he should preserve his judgment quite free, and disengaged from trivial circumstances. (The Universal Magazine, vol. 20)

Połączenie to występuje także w wypowiedziach odnoszących się do przeszłości, np.:

He insisted that I should go with him.

Taki sposób użycia czasownika should jest charakterystyczny dla bardziej formalnych kontekstów. W mowie codziennej i potocznej stosuje się luźniejsze formy gramatyczne, np.: It is important that you finish it before ten.

Osobiste oceny i reakcje

Czasownika should czasami używa się także po that w zdaniach wyrażających osobiste reakcje na zaistniałe fakty. Ten sposób użycia jest częściej spotykany w brytyjskiej odmianie angielskiego. W amerykańskim angielskim w podobnym kontekście częściej używa się would.

Przykłady

You're a young handsome man with a good position, it's a shame you should go alone.

We were surprised that he should be involved in a crime.

Tego rodzaju zdania można też konstruować bez użycia czasownika should, np.: We were surprised that he was involved in a crime.

Inne przypadki użycia czasownika should

Po in case

Wyrażenie in case + should ma podobne znaczenie do wyrażenia by chance (na wypadek gdyby, w przypadku itp.).

Przykłady

In case he should find it out too soon, we should thus be still ahead of him in our work of destruction. Dracula, Bram Stoker)

Podobne znaczenie do in case czy so that…not ma słowo lest (a także wyrażenie for fear that), chociaż należy pamiętać, że jest przestarzałe i we współczesnej angielszczyźnie nie występuje.

Przykłady

The blacksmith hammer which I took in the carriage from Veresti was useful, though the doors were all open I broke them off the rusty hinges, lest some ill intent or ill chance should close them, so that being entered I might not get out. (Dracula, Bram Stoker)

Po so that

Wyrażenie so that + should jest używane w zdaniach celu, a więc opisujących po co wykonywana jest lub była określona czynność.

Przykłady

He prepared everything in the evening so that he shouldn’t have to hurry in the morning the next day.

For whenever the anger of divine spirits harms someone, it first does this: it steals away his mind and good sense, and turns his thought to foolishness, so that he should know nothing of his mistakes.

W połączeniu z if

Połączenia z if używamy, gdy mówimy o czymś co prawdopodobnie się nie wydarzy, ale potencjalnie może mieć miejsce.

Przykłady

If this should happen, but I don't think it's possible…

If he should come this very night I'd not refuse to answer his call. (Dracula, Bram Stoker)

Wyrażenie should/would have + perfect infinitive

Wyrażenia should/would have + perfect infinitive używa się do mówienia o potencjalnie możliwych sytuacjach, o których wiadomo, że nie miały miejsca.

Przykłady

We should have taken our chances back then, when we were young and beautiful and didn't even know it.

At that moment, I knew we shouldn't have come.

W wyrażeniach tego typu czasownik should jest używany w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Natomiast would może występować w każdym przypadku.

I should w znaczeniu you should

Czasami czasownik should (a także would) jest używany w takim samym znaczeniu, co wyrażenie if I were you, I would/should.

Przykłady

I should take the red one.

I would take the red one.

I shouldn’t worry about him.

I wouldn’t worry about him.

Forma z would jest typowa dla amerykańskiej odmiany angielskiego.

Mowa zależna

Czasownik should jest także używany w połączeniu z bezokolicznikiem bez to w mowie zależnej, do wyrażania przeszłości, jako przeszła forma shall/will. W tym sensie jest używany tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Przykłady

I shall/will call her. -> He said he would call her.

I know you will like it. -> I knew you would like it.

We are working on that error, and we will finish it until next release -> I said we were working on that error, and we would/should finish it until next release.

Te same zasady dotyczą użycia czasownika should jako formy przeszłej will/shall w czasie Future in the Past.

Przykłady

This is the house we will live in. -> He showed me the house we would/should live in.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *