Ought

22 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Czasownik ought jest czasownikiem modalnym.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: He ought to go.
  • Ought jest wyjątkowym czasownikiem modalnym, bo łączy się z bezokolicznikiem z to, np.: You ought to know.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Ought I to know that? oraz You oughtn’t to say that.
  • Przecząca forma skrócona czasownika ought to oughtn't. Forma ta jest rzadko spotykana w amerykańskiej odmianie języka angielskiego.
  • Czasownik ought nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • W „pytaniach ogonkowych” (question tags) opuszcza się to, np.: They ought to apologize, oughtn’t they?.

Zakres użycia czasownika ought

Obowiązek, mówienie co ktoś powinien zrobić

Czasownika ought używamy, gdy mówimy o tym, że ktoś powinien lub ma obowiązek coś zrobić. Jego znaczenie jest bardzo podobne do czasownika should i w wielu przypadkach czasowniki te znaczeniowo się pokrywają.

Przykłady

I ought to go. lub I should go now.

Suzie ought to tell her father about her bad notes. lub Suzie should tell her father about her bad notes.

A woman ought to tell her husband everything. lub A woman should tell her husband everything.

Dedukcja, logiczne oczekiwania

Czasownika modalnego ought używamy także do wyrażania przewidywań dokonywanych na podstawie własnych doświadczeń, logicznego rozumowania, własnej wiedzy itp.

Przykłady

If the sun is shining so brightly, it ought to be a very warm day today.

When I turn this knob, the machine ought to start working.

It seems to me that the further east you go the more unpunctual are the trains. What ought they to be in China? (Dracula, Bram Stoker)

Zdania tego typu są często używane także w odniesieniu do przyszłości, gdy osoba mówiąca chce powiedzieć, na podstawie tego co wie, że coś powinno się wydarzyć w najbliższej przyszłości.

Przykład

Well, if she’s really going, she ought to be here pretty soon. (Jeśli naprawdę jest w drodze, to wkrótce powinna tu być.)

Wyrażenie ought to have + past participle

Formy tej używamy, aby powiedzieć, że coś powinno było wydarzyć się w przeszłości, ale się nie wydarzyło.

Przykłady

Why didn’t you tell me about that? You ought to have warned me! (Czemu mi nie powiedziałeś? Powinieneś był mnie ostrzec!)

I had to hurry breakfast, for the train started a little before eight, or rather it ought to have done so… (Musiałem się pospieszyć, bo pociąg ruszył kilka minut przed ósmą, a przynajmniej powinien był…). (Dracula, Bram Stoker)

Uwaga na temat zdań przeczących i pytających

Czasownik ought w pytaniach i przeczeniach ma raczej odcień formalny. Aby zdania nie brzmiały zbyt formalnie, można dodatkowo użyć czasownika think lub innego o podobnym znaczeniu albo w zamian użyć czasownika should.

Przykłady

Do you think I ought to earn more?

albo

Should I earn more?

albo (bardziej formalne)

Ought I to earn more?

 

Do you think we ought to accept her offer?

albo

Should we accept her offer?

albo

Ought we to accept her offer?

Ought a should — porównanie

Czasowniki ought i should częściowo pokrywają się znaczeniowo, ale mimo to można wyodrębnić między nimi pewne różnice znaczeniowe. Użycie czasownika ought „częściej może wyrażać obowiązek lub moralny nakaz, natomiast should częściej wyraża sens praktyczny, że coś powinno do czegoś pasować lub czemuś odpowiadać, a także zasady przyzwoitości”. (Webster Third New International Dictionary 1993).

Didn’t ought, hadn’t ought, had ought oraz should ought

Spotykane są też formy didn’t ought, hadn’t ought (w których czasownik ought jest używany tak, jakby był czasownikiem zwykłym, nie modalnym) oraz had ought i should ought. Są to formy uważane za niepoprawne w standardowym angielskim, a ich zasięg jest głównie ograniczony do konkretnych miejsc obszaru anglojęzycznego. Bardziej szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w słowniku Webster’s Dictionary of English Usage (1989).

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *