Must

22 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Czasownik must jest czasownikiem modalnym.
  • W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodaje się końcówki -s, np.: He must see it, nie He musts see it.
  • Jeśli po czasowniku must występuje bezokolicznik, to jest on pozbawiony to, np.: I must pass this exam, nie I must to pass this exam.
  • Pytania i przeczenia tworzy się poprzez inwersję, tzn. bez użycia operatora do, np.: Must you go, nie Do you must go? oraz You mustn't turn left, nie You don't must turn left .
  • Przecząca forma skrócona czasownika must to mustn't.
  • Czasownik must nie ma form bezokolicznikowej ani imiesłowowych.
  • Forma przecząca mustn't oznacza jest zabrionione, nie można, a nie nie musisz.

Zakres użycia czasownika must

Konieczność i obowiązek

Czasownika must używamy, aby powiedzieć, że coś naszym zdaniem jest konieczne lub gdy wydajemy komuś polecenie albo stanowczo coś doradzamy. W amerykańskim angielskim w takich przypadkach używa się zazwyczaj wyrażenia have to.

Przykłady

I must go now.

In the meantime I must find out all I can about Count Dracula, as it may help me to understand. I must be very careful, however, not to awake his suspicion. (Dracula, Bram Stoker)

Mr. Fang, you must hear me. You must not refuse, sir. (Oliver Twist, Charles Dickens)

„Ha! ha! my dear,” replied the Jew, „you must get up very early in the morning, to win against the Dodger.” (Oliver Twist, Charles Dickens)

W zdaniach, w których wyrażamy konieczność, konieczność ta jest odczuciem osoby mówiącej, tzn. osoba ta wyraża swoje zdanie lub swoją wolę albo doradza. Natomiast w zdaniach, w których konieczność pochodzi z zewnątrz, a nie od osoby mówiącej, bardziej naturalne jest użycie wyrażenia have to

Przykłady

I have to wear a uniform in my job. (W pracy muszę zakładać specjalny strój)

I have to wait for her. (Muszę na nią czekać — bo mi kazała)

I must learn to pass the exams. (Muszę uczyć się, aby zdać egzaminy — bo chcę)

I have to learn. (Muszę się uczyć — bo rodzice mi każą)

W pytaniach czasownika must używamy, aby dowiedzieć się czy coś jest wg kogoś konieczne. W amerykańskim angielskim w takich przypadkach używa się czasownika have to.

Przykłady

Just before I was leaving, the old lady came up to my room and said in a hysterical way: „Must you go? Oh! Young Herr, must you go?” (Dracula, Bram Stoker)

Formy przeczącej must not (mustn’t) używa się czasami w brytyjskim angielskim, by powiedzieć, że coś jest zabronione lub, że nie powinno się czegoś robić. W amerykańskim angielskim w takich przypadkach używa się raczej wyrażenia cannot (can’t)

Przykłady

But this is heresy, and I must not say it. (Dracula, Bram Stoker)

You mustn't park here.

You must not take photos.

Uwaga

Forma przecząca must not (mustn’t) nie oznacza nie musieć, tylko nie móc, mieć zabronione.

Przykłady

You must not walk on the grass. (Nie wolno chodzić po trawie)

You must not cross the road when the red light is on. (Nie można przechodzić przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle)

Pewność na podstawie doświadczeń

Czasownika modalnego must używamy, aby wyrazić z dużą dozą pewności swoje zdanie na jakiś temat na podstawie tego, co widzimy lub wiemy.

Przykłady

Wind is blowing and it is snowing. It must be cold outside today.

She must be crazy to jump off the Cliff.

The table service is of gold, and so beautifully wrought that it must be of immense value. (Dracula, Bram Stoker)

W zdaniach pytających i przeczących normalnie nie używamy formy must not/mustn’t. Zwykle w takich przypadkach używa się form can i cannot/can't.

Przykłady

I didn’t expect anybody, who can it be?

It can’t be John, he is abroad.

…and I’m sure I can’t be Mabel, for I know all sorts of things, and she, oh! she knows such a very little! (Alice’s Adventures in Wonderland, Lewis Carroll)

Zapraszanie

Czasownika must używamy także, gdy kogoś gorąco zapraszamy lub zachęcamy do zrobienia czegoś.

Przykłady

You must visit me once again!

You must go with me!

Mr. Fang, you must hear me. You must not refuse, sir. (Oliver Twist, Charles Dickens)

Czasownik must w mowie zależnej

W brytyjskim angielskim czasownika must używa się w mowie zależnej po czasowniku odnoszącym się do przeszłości w taki sam sposób, jak zwykłego czasownika (ale oczywiście bez to i w niezmienionej formie). Jest to związane z tym, że omawiany czasownik nie ma formy czasu przeszłego.

Przykłady

I said I must do the homework before I can go outside.

I thought at the time that I must be dreaming when I saw them, they threw no shadow on the floor. (Dracula, Bram Stoker)

Wyrażenie must have + past participle

Wyrażenia must have + past participle używamy, kiedy podsumowujemy jakieś wydarzenie z przeszłości lub wyciągamy wnioski dotyczące przeszłości na podstawie tego, co teraz już wiemy. W pytaniach i przeczeniach w analogicznych sytuacjach używamy wyrażeń can i can't.

Przykłady

Tom must have told Suzie. If he didn’t, she wouldn’t have thrown me out the door.

I must have been asleep, for certainly if I had been fully awake I must have noticed the approach of such a remarkable place. (Dracula, Bram Stoker)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *