Have — czasownik pomocniczy

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasownik have — informacje ogólne

  • Czasownik have występuje zarówno w funkcji czasownika zwykłego jak i specjalnego. W tym artykule zajmujemy się głównie jego zastosowaniami jako czasownika specjalnego.
  • Czasownik specjalny have jest tzw. czasownikiem pomocniczym (posiłkowym), co oznacza, że służy w zdaniach do tworzenia różnych form gramatycznych, a nie jest używany w określonej funkcji semantycznej.
  • Jako czasownik pomocniczy have służy do tworzenia zdań w czasach Perfect, np. Present Perfect.
  • Formę pytającą czasownika have tworzy się poprzez zastosowanie inwersji, czyli zamianę miejscami podmiotu i have, np. You have done -> Have you done?.
  • Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie partykuły not do czasownika, np. I have not done.

Zakres użycia czasownika pomocniczego have

Tworzenie zdań w czasach Perfect

Czasownik have jako czasownik pomocniczy służy jako operator do tworzenia zdań w czasach Perfect. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich czasów tego typu wraz z przykładowymi zdaniami.

CzasPrzykład
Future PerfectI will have done
Future Perfect ContinuousI will have been doing
Future Perfect Continuous in the PastI would have been doing
Past PerfectI had done
Past Perfect ContinuousI had been doing
Present PerfectI have done
Present Perfect ContinuousI have been doing

Inne zastosowania czasownika have

Czasownik have ma w języku angielskim bardzo wiele zastosowań. Jego podstawowym znaczeniem jako czasownika leksykalnego jest mieć, posiadać, ale oprócz tego w zależności od kontekstu i konstrukcji gramatycznej czasownik ten może mieć także wiele innych znaczeń.

Szczegółowe informacje na temat innych zastosowań tego czasownika znajdują się w osobnym artykule Czasownik have — zwykły.
Chłopak uprawiający jogging

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *