Have — czasownik pomocniczy

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasownik have — informacje ogólne

  • Czasownik have występuje zarówno w funkcji czasownika zwykłego jak i specjalnego. W tym artykule zajmujemy się głównie jego zastosowaniami jako czasownika specjalnego.
  • Czasownik specjalny have jest tzw. czasownikiem pomocniczym (posiłkowym), co oznacza, że służy w zdaniach do tworzenia różnych form gramatycznych, a nie jest używany w określonej funkcji semantycznej.
  • Jako czasownik pomocniczy have służy do tworzenia zdań w czasach Perfect, np. Present Perfect.
  • Formę pytającą czasownika have tworzy się poprzez zastosowanie inwersji, czyli zamianę miejscami podmiotu i have, np. You have done -> Have you done?.
  • Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie partykuły not do czasownika, np. I have not done.

Zakres użycia czasownika pomocniczego have

Tworzenie zdań w czasach Perfect

Czasownik have jako czasownik pomocniczy służy jako operator do tworzenia zdań w czasach Perfect. Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich czasów tego typu wraz z przykładowymi zdaniami.

Czas Przykład
Future Perfect I will have done
Future Perfect Continuous I will have been doing
Future Perfect Continuous in the Past I would have been doing
Past Perfect I had done
Past Perfect Continuous I had been doing
Present Perfect I have done
Present Perfect Continuous I have been doing

Inne zastosowania czasownika have

Czasownik have ma w języku angielskim bardzo wiele zastosowań. Jego podstawowym znaczeniem jako czasownika leksykalnego jest mieć, posiadać, ale oprócz tego w zależności od kontekstu i konstrukcji gramatycznej czasownik ten może mieć także wiele innych znaczeń.

Szczegółowe informacje na temat innych zastosowań tego czasownika znajdują się w osobnym artykule Czasownik have — zwykły.
Chłopak uprawiający jogging

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *