Do — czasownik pomocniczy

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Informacje ogólne

  • Do może być zarówno czasownikiem pomocniczym jak i zwykłym
  • Forma trzeciej osoby liczby pojedynczej to does
  • Najważniejszym zastosowaniem jest tworzenie zdań oznajmujących i przeczących w czasach Present Simple i Past Simple

Zastosowania czasownika pomocniczego do

Zdania pytające i przeczące

Do najważniejszych zastosowań czasownika specjalnego do należy tworzenie zdań pytających i przeczących w czasach Present Simple i Past Simple. Czasami w tym zastosowaniu nazywa się go operatorem do, ponieważ służy jako „narzędzie” do tworzenia wymienionych typów zdań.

Przykłady

Pies collie Do you like chocolate?

I don’t go to school.

Do they have a dog?

Tom doesn’t visit his grandperents very often.  

Zdania pytające tworzy się wg wzoru:

do + podmiot + czasownik

 

Natomiast zdania przeczące tworzymy następująco:

podmiot + do not (don’t) + czasownik

Forma przecząca jest też używana do tworzenia zdań rozkazujących, np. Don’t do that!

Wyrażenia typu so do I

Czasownik pomocniczy do jest także używany w czasach Present Simple i Past Simple w wyrażeniach z so, neither, nor, a także w tzw. krótkich odpowiedziach i question tags.
Przykłady

I don’t like bananas. Neither do I (Nie lubię bananów. Ja też nie)

I like Marilyn Manson. So do I (Lubię Marilyn Manson. Ja też)

Do you go to school? Yes, I do (Chodzisz do szkoły? Tak)

She runs very fast, doesn’t she?

Emfaza

Czasownik pomocniczy do może być używany do podkreślenia sensu wypowiedzi. Używa się go w czasach Present Simple i Past Simple, aby położyć szczególny nacisk na to, co się mówi.

Przykłady

I Do Want to Have Kids (Charlize Theron)

Yes Officer I did see the Speed Limit sign I just didn’t see YOU (Tak, Panie policjancie, widziałem znak ograniczenia prędkości, ale nie widziałem PANA)

Yes Virginia, We Did Walk on the Moon (www.starpod.us)

Czasownik do po przysłówkach

Czasownika do używa się także w języku literackim po przysłówkach. W zdaniach takich dodatkowo stosuje się inwersję, co powoduje, że mają one nieco podniosły, literacki styl.

Przykłady

Little does she know how much I love her (Chad & Jeremy)

Tańczący kochankowie

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *