Dare

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasownik dare — informacje ogólne

  • Dare może być używany zarówno jako czasownik zwykły jak i modalny
  • W formie modalnej czasownik dare jest częściej używany w brytyjskim angielskim. W amerykańskim angielskim takie jego użycie jest nietypowe.
  • Po czasowniku dare może występować zarówno bezokolicznik z to jak i bez to, np. I dare (to) say.
  • Polskim znaczeniowym odpowiednikiem czasownika dare jest mieć śmiałość, ośmielać się, śmiać, odważyć się, mieć odwagę itp.
  • W nowoczesnej angielszczyźnie czasownik dare jest rzadko używany. Zamiast niego stosowane są różne inne konstrukcje i formy gramatyczne.
  • Istnieje archaiczna forma przeszła durst, która obecnie nie jest już używana, ale można ją spotkać w starej literaturze. Aktualnie używaną przeszłą formą czasownika dare jest dared.

Zakres użycia dare — informacje ogólne

Dare w znaczeniu śmiać, mieć śmiałość

W znaczeniach mieć śmiałość, ośmielać się, śmiać, odważyć się, mieć odwagę itp. czasownik dare może być używany zarówno jako czasownik zwykły jak i modalny.

Przykłady

I dare not talk to him lub I don’t dare (to) talk to him

I daren’t venture into those waters… lub I don’t dare (to) venture into those waters

Casey Anthony, once described as the „most hated woman in America,” has „gone through hell” and is in a „different prison” because she doesn’t dare leave the house where she has been hiding since last summer… (abcnews.go.com)

Użycie jako czasownika zwykłego

Czasownik dare jest najczęściej używany jako czasownik zwykły w negatywnych rodzajach wypowiedzi.

Przykłady

He doesn’t dare to speak to her.

He doesn’t dare to complain.

They didn’t dare to ask him any more questions.

Don't you dare

Czasownik dare występuje też w wyrażeniu don’t you dare wyrażającym kategoryczny brak zgody, aby ktoś coś zrobił. Po polsku w takich przypadkach zwykle używa się wyrażeń typu ani mi się waż, nawet nie próbuj itp.

Przykłady

Don’t you dare reduce the budget for culture. (www.euractiv.com)

Mężczyzna z workiem pieniędzy

Użycie jako czasownika modalnego

Daren't

Wyrażenie daren't jest spotykane w brytyjskiej odmianie języka angielskiego w czasach teraźniejszych w znaczeniu bać się, obawiać się.

She daren’t say anything.

She carries more than just the bag, but she daren’t tell him.

Wyrażanie oburzenia

Czasownik dare w formie modalnej bywa używany do wyrażania oburzenia w konstrukcji typu how dare you/he/she/they itp.

Przykłady

How dare you speak to me in this tone!

How dare he accuse me of lying!

How dare they tell me what to do!

Nauczycielka i uczeń

Dare say (daresay)

Wyrażenie dare say, w którym czasownik dare jest używany w formie modalnej, jest zbliżone znaczeniowo do słowa probably, tzn. oznacza przypuszczam, że. Wyrażenie to jest używane rzadko i praktycznie wyłącznie w pierwszej osobie liczby pojedynczej w niektórych czasach teraźniejszych.

Przykłady

I dare say I'm in love. (Chyba się zakochałam)

I dare say you're right. (Pewnie masz rację)

Czasami spotyka się też formę daresay.

Dare sb to do sth

Czasownik dare używany jest także w sensie rzucenia komuś wyzwania, prowokacji do zrobienia czegoś.

Przykłady

I dared her to jump off the cliff with a parachute.

I dared him to slap my ass… Slapped me so hard I couldn’t sit for a week…

Formy mieszane

Można też spotkać mieszane formy użycia czasownika dare, tzn. takie przypadki jego użycia, w których ma on cechy zarówno czasownika zwykłego jak i modalnego (występuje po nim bezokolicznik bez to):

Przykłady

They didn't dare look back because of their sins.

He didn't dare go much higher.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *