Angielskie czasowniki regularne – odmiana

20 lutego 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasowniki regularne angielski — informacje ogólne

Czasowniki w języku angielskim można podzielić na regularne i nieregularne. Czasowniki nieregularne mają w formach Past Simple i Past Participle różne końcówki, a nawet formy, natomiast czasowniki regularne można tworzyć w przewidywalny sposób na podstawie formy bezokolicznikowej.

Czasowniki regularne odmienia się poprzez dodanie końcówek -ed, -d lub -ied w zależności od tego, jak zakończona jest ich forma bezokolicznikowa. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zasad stosowania tych końcówek.

Końcówki d i ed

Ogólnie rzecz biorąc formy Past Simple i Past Participle czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed do bezokolicznika, np. work -> worked. Jeśli jednak bezokolicznik kończy się literą e, to dodaje się już tylko -d, np. decide -> decided.

Więcej przykładów

help — helped

show — showed

wonder — wondered

hope — hoped

Jeśli forma bezokolicznikowa czasownika kończy się samogłoską akcentowaną, po której następuje spółgłoska (z wyjątkiem w i y), to podwajamy tę spółgłoskę i dopiero potem dodajemy końcówkę -ed.

Przykłady

regret — regretted

shop — shopped

refer — referred

plan — planned

Końcówka ied

Jeśli czasownik w bezokoliczniku kończy się spółgłoską i literą y, to y zamieniamy na i oraz dodajemy końcówkę -ed.

Przykłady

hurry — hurried

  cry — cried

  bully — bullied

  bury — buried

  cry — cried

  dry — dried

  fry — fried

  marry — married

  party — partied

  try — tried

  worry — worried

Końcówka cked

Jeśli bezokolicznik kończy się literą c, to w formach Past Simple i Past Participle przybiera końcówkę -cked.

Przykłady

picnic — picnicked

  panic — panicked

  traffic — trafficked

Różnice między brytyjskim a amerykańskim angielskim

W brytyjskim angielskim -l podwajamy po krótkiej samogłosce nawet wtedy, gdy samogłoska ta nie jest akcentowana, natomiast w amerykańskim angielskim preferowana jest forma bez podwojenia.

Przykłady

travel — traveled lub travelled

  cancel — canceled lub cancelled

  dial — dialed lub dialled

  model — modeled lub modelled

  signal — signaled lub signalled

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *