To be — czasownik pomocniczy

01 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Czasownik angielski to be — informacje ogólne

  • Czasownik angielski to be może pełnić zarówno funkcję czasownika zwykłego jak i specjalnego. W tym artykule zajmujemy się głównie jego zastosowaniami jako czasownika specjalnego.
  • Be jest tzw. czasownikiem pomocniczym (posiłkowym), co oznacza, że służy w zdaniach do tworzenia różnych form gramatycznych, a nie jest używany w określonej funkcji semantycznej.
  • Jako czasownik pomocniczy be służy do tworzenia zdań w czasach ciągłych, np. Present Continuous i w stronie biernej.
  • Formę pytającą czasownika be tworzy się poprzez zastosowanie inwersji, czyli zamianę miejscami podmiotu i orzeczenia np. You are happy -> Are you happy?.
  • Formę przeczącą tworzy się poprzez dodanie partykuły not do czasownika, np. I'm not an elephant.

 

Czasownik be - ilustracja - Rysunek słonia

 

Zakres użycia czasownika pomocniczego be

Czasownik be w czasach ciągłych

Czasownika pomocniczego be używa się w różnych formach do tworzenia zdań we wszystkich czasach ciągłych (continuous). Poniżej znajduje się tabela zawierająca zestawienie form czasownika be we wszystkich czasach ciągłych dla zdań twierdzących. Szczegółowe informacje na temat sposobu tworzenia tych zdań można znaleźć w artykułach poświęconych konkretnym czasom.

CzasPrzykład
Future ContinuousI will be studying
Future Perfect ContinuousI will have been working
Future Perfect Continuous in the PastI would have been studying
Past ContinuousI was studying
Past Perfect ContinuousI had been studying
Present ContinuousI am studying
Present Perfect ContinuousI have been studying

Czasownik be w stronie biernej

Drugim podstawowym zastosowaniem czasownika be jest tworzenie zdań w stronie biernej. Ogólna zasada głosi, że w stronie biernej zdania tworzy się poprzez użycie czasownika be w odpowiedniej formie i imiesłowu czasu przeszłego.

CzasStrona czynnaStrona bierna
Present SimpleHe walks the dogThe dog is walked by him
Past SimpleHe walked the dogThe dog was walked by him
Present ContinuousI am walking the dogThe dog is being walked by me

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule poświęconym stronie biernej.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *