Be going to

30 stycznia 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Zasady tworzenia zdań przy użyciu wyrażenia be going to

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat struktury zdań z użyciem wyrażenia be going to.

Zdania oznajmujące

Zdania oznajmujące przy użyciu wyrażenia be going to tworzy się poprzez użycie czasownika be w odpowiedniej formie czasowej, po którym dodaje się część niezmienną going to oraz czasownik. Oczywiście na początku zdania powinien znajdować się podmiot.

 

Ogólna struktura zdań

podmiot + to be (w odpowiedniej formie) + going to + bezokolicznik

 

Tworzenie zdań oznajmujących
I am going to fall.
You are going to fall.
He/She/It is going to fall.
We are going to fall.
You are going to fall.
They are going to fall.

Zdania pytające

Zdania pytające tworzy się poprzez zastosowanie szyku przestawnego, czyli zamieniając miejscami podmiot zdania i czasownik posiłkowy be.

 

Ogólna struktura zdań

be (w odpowiedniej formie) + podmiot + going to + bezokolicznik

 

Tworzenie zdań pytających
Am I going to fall?
Are you going to fall?
Is he/she/it going to fall?
Are we going to fall?
Are you going to fall?
Are they going to fall?

Zdania przeczące

Zdania przeczące przy użyciu struktury be going to tworzy się poprzez dodanie słowa not po czasowniku be.

 

Ogólna struktura zdań

podmiot + be (w odpowiedniej formie) + not + going to + bezokolicznik

 

Tworzenie zdań przeczących
I am not going to fall.
You are not going to fall.
He/She/It is not going to fall.
We are not going to fall.
You are not going to fall.
They are not going to fall.

Zasady użycia be going to

Dwa najczęstsze zastosowania be going to to mówienie o najbliższej przyszłości na podstawie widocznych dowodów oraz opisywanie planów na najbliższą przyszłość. Oprócz tych dwóch najczęstszych przypadków, wyrażenie to jest także używane w kilku innych sytuacjach, których opis znajduje się niżej.

Przewidywania oparte o to, co widać

Wyrażenia be going to używamy do mówienia o najbliższej przyszłości, gdy mamy podstawy przypuszczać, że coś prawie na pewno się wydarzy. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy np. widzimy nadciągające chmury i mówimy It’s going to rain lub kiedy widzimy, że ktoś się potknął i mówimy He’s going to fall.
Pędzący samochód

Przykłady

Look at those clouds, it’s going to rain. (Spójrz na te chmury. Będzie padać.)

Look out! You’re going to fall! (Uważaj! Przewrócisz się!)

He’s driving too fast. He’s going to crash! (Jedzie za szybko. Rozbije się!)

Przemyślane decyzje, plany, intencje, zamiary

Wyrażenia be going to używamy także do mówienia o podjętych decyzjach lub intencjach działania. Nacisk jest kładziony na to, że decyzja została podjęta, co mamy zamiar zrobić w danej sytuacji, a nie na to jakie mamy ogólne plany na przyszłość lub że zostały już poczynione jakieś kroki w kierunku realizacji określonego celu.

Przykłady

What are you going to do with this problem? (Co zamierzasz zrobić z tym problemem?)

What are you going to do if it doesn’t work? (Co zamierzasz zrobić, jeśli to nie zadziała?)

I’m going to sue him if he doesn’t return me my money. (Pozwę go, jeśli nie odda mi moich pieniędzy.)

Wydarzenia niezależne od woli mówiącego

Wyrażenia be going to czasmai używa się także do mówienia o zdarzeniach, które nie są zależne od woli mówiącego. Dotyczy to w szczególności zdań w czasie teraźniejszym, w których chcemy wyrazić że coś się stanie niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie.
be going to - ilustracja - Mężczyzna walczący z wiatrem

Przykłady

Don’t go out to sea. It’s going to be stormy today. (Nie wypływaj na morze. Dzisiaj będzie mocno wiało. — nie mamy na to wpływu)

Don’t step on this board, it’ll break and you’ll find yourself on the floor below. (Nie stawaj na tej desce, bo się złamie i wylądujesz na piętrze poniżej. — mamy wpływ na to, co się wydarzy)

Stałość w przyszłości

Wyrażenia be going to używamy także, gdy mamy na myśli coś co będzie w przyszłości miało charakter stały. Może tu być mowa zarówno o tym jaki kolor będzie miał nasz nowy pies jak i ile pokoi będzie miał nasz nowy dom itd. W zdaniach tego typu również ważne jest to, że opisywany fakt jest decyzją osoby mówiącej.

Przykłady

Mężczyzna z psem John’s new car is going to be white. (Nowy samochód Johna będzie biały)

My dog’s going to be black. (Mój pies będzie czarny.)

Her husband’s going to be handsome and charming. (Jej mąż będzie przystojny i czarujący.)

Przykra konieczność

Wyrażenie be going jest również używane, szczególnie w połączeniu z have to do mówienia, że zrobienie czegoś jest konieczne, ale jest to dla osoby mówiącej przykra konieczność.

Przykłady

I’m going to have to cut a few members of the band. (Będę musiał wyrzucić kilka osób z zespołu.)

I’m going to have to improvise. (Będę musiał improwizować.)

I’m going to have to respectfully disagree. (Z całym szacunkiem, ale muszę się nie zgodzić.)

Be going to a will

Wyrażenie be going to jest używane do mówienia o wcześniej podjętych planach i decyzjach dotyczących najbliższej przyszłości oraz zdarzeniach, których nastąpienie przewidujemy na podstawie aktualnie widocznych dowodów. Natomiast will (czasu Future Simple) używany do mówienia o bardziej odległych planach, spontanicznych decyzjach oraz do przewidywania w oparciu o swoją ogólną wiedzę.

Przykłady

I’m going to take her with me. (Zamierzam zabrać ją ze sobą. — podjąłem taką decyzję)

I’ll go with you! (Pojadę z tobą! — spontaniczna decyzja)

 

Look at the sky. It’s going to rain. (Spójrz w niebo. Będzie padać. — przewidywanie oparte na widocznych dowodach)

It will rain. (Będzie padać. — wiem, bo np. mam wiedzę meteorologiczną)

Be going to a Present Continuous

Używając wyrażenia be going to zwykle podkreślamy podjętą decyzję, a używając czasu Present Continuous kładziemy nacisk na to, że mamy jakoś ustalony gotowy plan.

Przykłady

What are you doing on Monday? (Co robisz w poniedziałek? — jakie masz plany?)

What are you going to do with this information? (Jak zamierzasz wykorzystać te informacje? — czy podjąłeś już decyzję?)

 

Who’s washing the dishes today? (Kto dziś zmywa naczynia? — pytanie o wcześniej ustalone plany)

Who’s going to wash the dishes? (Kto pozmywa naczynia? — pytanie o decyzję podjętą przed chwilą)

Niektórzy wolą nie używać czasowników come i go w konstrukcjach z be going to i zamiast tego używają ich w formie Present Continuous w takim znaczeniu, jak gdyby były użyte w konstrukcji be going to, np.: I’m going (to go home) home.

Stanowcze nakazy i zakazy

Wyrażenia be going to (a także czasu Present Continuous) używamy również do wyrażania stanowczych nakazów i zakazów.

Przykłady

You’re not going to eat all that candy! lub You’re not eating all that candy!

You’re going to mow the lawn. lub You’re mowing the lawn.

Ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenia dla średniozaawansowanych

Ćwiczenia dla zaawansowanych

Testy dla średniozaawansowanych

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *