Pierwszy tryb warunkowy I

21 marca 2013 | LoadingDodaj do biblioteki

Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie, tak aby otrzymać poprawne zdania w angielskim pierwszym trybie warunkowym

1. If  you (not hurry), you (miss) the train.

2. If I (eat) anything else, I (burst).

3. If I (go) shopping, I (buy) some sugar.

4. When you (break) your leg, it (hurt).

5. We (can) stay here if you  (want).

6. If I (go) to Florida, I (sunbathe) a lot.

7. If you (be) so kind to do it for me, I (be) very grateful.

8. When I (go) to a university, I (work) hard.

9. You shouldn’t (eat) when you (be) in the cinema.

10. I (play) computer games if I (buy) a computer.